Bonàrcadu: un’iscummissa manna bìnchida dae su CSU Festa de sa Limba Ufitziale - Bonàrcadu - Mustra de su Libru
Bonàrcadu: su CSU est faghende su chi sa Regione non faghet Festa de sa Limba Ufitziale - Bonàrcadu - Roberto Carta (CSU) cun Claudia Soria (CNR-Pisa)
Bonàrcadu: sa limba ufitziale como est prus forte Festa de sa Limba Ufitziale - Bonàrcadu - Sa mesa de sa presidèntzia domìniga a mangianu
Bonàrcadu: gente a isticu a sa Festa de su CSU (àlbum fotogràficu) Bonàrcadu: gente a isticu a sa Festa de su CSU (àlbum fotogràficu)

Ùrtimos àrticulos

Cras e pusti totus a Bonàrcadu pro sa Limba Ufitziale. Anthony Muroni faeddat domìniga

Cras e pusti totus a Bonàrcadu pro sa Limba Ufitziale. Anthony Muroni faeddat domìniga

Urtimos megioros a su programma de sa Festa de su CSU. Cras e pustis totus a Bonàrcadu pro un’eventu unicu in su gènere suo. A sa Festa de sa Limba Sarda Ufitziale, chi b’est su 24 e 25 de custu mese in Bonàrcadu, at a acudire su bonu de sos […]

Oe su Mali festat s’indipendèntzia (reghente)

Oe su Mali festat s’indipendèntzia (reghente)

Su 22 de cabudanni est sa Die de s’indipendèntzia de su Mali. Custa festa natzionale cumèmorat s’indipendèntzia de custa natzione dae Frantza e sa Costitutzione de sa Repùblica de su Mali in su 1960. Su Mali est una terra cungiada dae àteros territòrios in s’Àfrica Otzidentale. Sa Frantza l’at colonizada […]

Bintiduos annos como moriat Maria Carta, ma s’arte sua addurat

Bintiduos annos como moriat Maria Carta, ma s’arte sua addurat

– de Sarvadore Serra- Maria Carta  (nàschida in Sìligo su 24 de làmpadas de su 1934, morta in Roma su 22 de cabudanni de su 1994) cheret amentada ca est istada sa cantante prus famada de sa mùsica traditzionale sarda; ma est istada fintzas atora de gabbale.    S’atividade artìstica […]

In Bonàrcadu Piga e Ledda, sos mègius de sa literadura in sardu

In Bonàrcadu Piga e Ledda, sos mègius de sa literadura in sardu

Sàbadu su  24 de cabudanni, in sa Festa de su Sardu Ufitziale de Bonàrcadu, b’est sa presentada de duas novidades de importu in limba sarda comuna. Sunt su romanzu “Sa vida cuada”, iscritu dae Jubanne Piga, e sa tradutzione de “La madre” de Gràssia Deledda, fata dae Giagu Ledda. Nde […]

Oe Malta festat s’indipendèntzia: unu modellu pro sa Sardigna?

Oe Malta festat s’indipendèntzia: unu modellu pro sa Sardigna?

-de Sarvadore Serra- B’at chie narat chi s’ìsula de Sardigna non podet èssere indipendente, ca non diat pòdere fàghere a mancu de s’Itàlia; e, in prus, indipendèntzia cheret nàrrere isulamentu. At a èssere beru. In s’ìnteri, però, a pagos chilòmetros dae Sardigna, b’at un’isuledda chi faghet a mancu d s’Itàlia […]

Blaise Pascal

Pascal e s’iscummissa subra de Deus. Filosofia in sardu

-de Giuseppe Corronca- Blaise Pascal naschet in Clermont in su 1623 e morit a 39 annos petzi in su 1662. Sos primos interessos suos pertocant sa matemàtica e sa fìsica, ma dae s’annu 1654 cumentzat a si interessare de sa problemàtica religiosa e aderit a su giansenismu. Segundu Pascal sa […]

Tradutore automàticu sardu-italianu: in sa Festa de Bonàrcadu sa prima presentada ufitziale

Tradutore automàticu sardu-italianu: in sa Festa de Bonàrcadu sa prima presentada ufitziale

Su tradutore autòmaticu dae s’italianu a sa limba sarda comuna. Nde faeddat Gianfranco Fronteddu, sàbadu 24 de cabudanni, a merie, in sa Festa de su Sardu Ufitziale de Bonàrcadu. Est sa prima presentada ufitziale chi si faghet in Sardigna. Custa aina informàtica est nàschida gràtzias a sa collaboratzione de su […]

Claudia Soria

Su CNR a sa Festa de Bonàrcadu. Claudia Soria faeddat sàbadu de limbas digitales

Sa limba sarda si sarvat cun su digitale e cun s’agiudu de su CNR. Sàbadu 24 custu fine de chida, a merie, in sa Festa de sa Limba ufitziale in Bonàrcadu, sa chircadora de s’Istitutu de Linguìstica Computatzionale Zampolli, Consiglio Nazionale delle Ricerche de Pisa Claudia Soria at a faeddare de sos ùrtimos […]

Sintesa

Festa de Bonàrcadu: prima presentada de Sintesa, su sintetizadore vocale de su sardu

Si narat “Caràteres e istruturas fonèticas, fonològicas e prosòdicas de sa limba sarda” unu progetu de chirca de base de s’Universidade de Casteddu pro realizare unu sintetizadore vocale TTS (Text To Speech, est a nàrrere ‘dae su testu a s’allega’). Lu presentant in sa de tres editziones de sa Festa […]

Bonàrcadu, su programma de sa Festa de su Sardu Ufitziale

Bonàrcadu, su programma de sa Festa de su Sardu Ufitziale

Publicamus inoghe su programma cumpletu de sa Festa de sa Limba Sarda Ufitziale chi s’at a fàghere su 24 e 25 de cabudanni a incuru de su Coordinamentu pro su sardu ufitziale. Bi podet àere galu calicunu acontzu o trantzimentu de interventu dae una die a s’àtera. Bos cunsigiamus de […]

Catalanofobia: òdiu ispagnolu contra a sos catalanos

Catalanofobia: òdiu ispagnolu contra a sos catalanos

-de Sarvadore Serra – Su ratzismu, a dolu mannu, est unu datu costante in s’istòria de sos pòpulos. B’est fintzas in s’Istadu ispagnolu, est craru. E cando tocat sos catalanos li narant catalonofobia. Ma sos catalanos, pragmàticos comente sunt, non si la dant a coro e ant pessadu de istudiare […]

shared on wplocker.com