Sa segunda rivolutzione iscientìfica Sa segunda rivolutzione iscientìfica
S’intelligèntzia artifitziale: una minetza pro s’umanidade? S’intelligèntzia artifitziale: una minetza pro s’umanidade?
Su pragmatismu. John Dewey Su pragmatismu. John Dewey
Vatzinatzione: cunsideros epidemiològicos e èticos Vatzinatzione: cunsideros epidemiològicos e èticos

Ùrtimos àrticulos

S’idealismu nou. Croce e Gentile

S’idealismu nou. Croce e Gentile

de Giuseppe Corronca In sos ùrtimos annos de su sèculu XIX e sos primos annos de su sèculu XX, in Amèrica, Inghilterra e Itàlia, bi est una torrada a s’idealismu romànticu. Custu movimentu est cramadu fintzas hegelismu nou, e sustenit, comente s’idealismu romànticu, s’identidade de finidu e infinidu, ispìritu e […]

Rafael Sari, poeta de S’Alighera

Rafael Sari, poeta de S’Alighera

de Sarvadore Serra Rafael Sari est nàschidu in su 1934 in S’Alighera. Est istadu  maistru de iscola  e giornalista indipendente. In su 1952 est istadu unu de sos fundadores de su  Centre d’Estudis Algueresos.  At publicadu sa prima poesia in su 1928 in su giornale L’isola. Dae su  1947 at […]

S’istoritzismu tedescu: Dilthey

S’istoritzismu tedescu: Dilthey

de Giuseppe Corronca  In sos ùrtimos annos de su sèculu XIX, naschet in Germània unu movimentu filosòficu cramadu istoritzismu, chi si isvilupat fintzas a sa vigìlia de sa segunda gherra mundiale. Pro s’istoritzismu tedescu sos istrumentos de sa connoschèntzia istòrica, sunt diferentes dae cussos de sa connoschèntzia naturale. Su fundadore […]

S’Hindi, limba comuna de sos indianos

S’Hindi, limba comuna de sos indianos

de Sarvadore Serra S’Hindi (Devanagari: हिन्दी, IAST: Hindī), o Hindi istandard modernu    (Devanagari: मानक हिन्दी, IAST: Mānak Hindī) est sa forma istandardizada  de sa  limba industani  . In pare cun s’ inglesu, est sa limba ufitziale de  Guvernu de Ìndia. Ma in sa Repùblica b’at àteras 21  limbas reconnotas. S’Hindi […]

8 de maju – die mundiale de sa Rughe Ruja e de sa Mesuluna Ruja

8 de maju – die mundiale de sa Rughe Ruja e de sa Mesuluna Ruja

de Alessandro Dessì S’8 de maju est sa Die Mundiale de sa Rughe Ruja e de sa Mesuluna Ruja, unu momentu de festa intregada a is 17 miliones de voluntàrios in totu su mundu, 15 mìgia in Itàlia, chi istant in totue, totus is dies, 24 oras a sa die, […]

S’ispiritualismu: Bergson

S’ispiritualismu: Bergson

de Giuseppe Corronca S’ispiritualismu si ponet comente reatzione a su Positivismu e cuntzepit sa filosofia comente pinnigamentu de s’òmine in issu matessi pro mèdiu de sa cussèntzia. In custu sensu, s’ispiritualismu si collocat intro de sa traditzione filosòfica chi cumentzat dae Plotinu, colende pro Austinu de Ippona fintzas a lòmpere […]

S’esperanto, limba artifitziale ausiliària internatzionale

S’esperanto, limba artifitziale ausiliària internatzionale

de Sarvadore Serra S’inglesu no est funtzionende comente si tocat comente limba internatzionale. Pro chie non faeddat una limba germànica est peleosu a l’imparare. S’intercumprensibilidade  intre  sos anglòfonos de giassos diferentes de su mundu est difitzile.   In sos Istados Unidos b’est sa cuncurrèntzia de s’ispagnolu. In s’Unione Europea, cun sa […]

In Tàtari, istudiende e gherrende contra a s’isclerosi mùltipla

In Tàtari, istudiende e gherrende contra a s’isclerosi mùltipla

de Sarvadore Serra Est una forma particulare de Tnfsf13B, unu gene chi b’intrat cun sa sìntesi  de una proteina cun funtziones immunològicas de importu: sa tzitochina Baff. Paret chi b’intret cun su perìgulu  de isvilupare duas maladias autoimmunes:  s’ isclerosi mùltipla   e su lupus eritematosu sistèmicu. Sa prima faghet dannu […]

“Contra a sos indiferentes”, fintzas in sardu

“Contra a sos indiferentes”, fintzas in sardu

In su 1917 Antoni Gramsci publicaiat una revista chi teniat unu tìtulu evocativu, tzivile e poèticu: “La città futura” (“Sa tzitade venidora”). In cussa revista b’aiat, in mesu de sos àteros, un’iscritu chi lompet fintzas a nois cun sos tonos làicos e èpicos de unu manifestu  polìticu e morale mannu: […]

Sas Tigres de Mompracem: un’àtera pedra miliare in su caminu de sa limba sarda comuna

Sas Tigres de Mompracem: un’àtera pedra miliare in su caminu de sa limba sarda comuna

de Sarvadore Serra S’Ulumedu, 29 de abrile de su 2017: su Coordinamentu Sardu Ufitziale, s’Assòtziu Storia Vagante e su Comitadu de Nostra Signora de Talia ant presentadu su libru “Sas Tigres de Mompracen”, de E. Salgari, traduidu dae Mariantonietta Piga e publicadu dae s’editore “Grafica del Parteolla”.Cun custu libru tenimus […]

Pompeu Càlvia, poeta in tataresu

Pompeu Càlvia, poeta in tataresu

de Sarvadore Serra Pompeu Càlvia est nàschidu in Tàtari in su 1857.   A traballu faghiat s’archivista in sos ufìtzios comunales e su professore de disinnu. Ma sa passione de sa vida sua fiat sa poesia in tataresu, cun una produtzione literària manna  chi l’at fatu istimare e apretziare dae totus. […]

shared on wplocker.com