Sa testimonia sotziale de Anthony Muroni Sa testimonia sotziale de Anthony Muroni
RAI e limba: narcolessia linguìstica de sa Giunta Pigliaru RAI e limba: narcolessia linguìstica de sa Giunta Pigliaru
S’empirismu inglesu: John Locke Su filòsofu inglesu John Locke
Su “mistèriu” de Anthony Muroni: cras in Casteddu addòbiu a sorpresa Anthony Muroni

Ùrtimos àrticulos

Aborìgenos: sa tzivilidade prus antiga de sa terra?

Aborìgenos: sa tzivilidade prus antiga de sa terra?

   -de Sarvadore Serra- Sos istùdios genèticos paret chi cunfirment chi sos aborìgenos australianos sunt sa tzivilidade prus antiga de sa terra.   Aubrey Lynch, un’indìgenu antzianu  de sa zona  de Goldfields, at naradu: “Custu istùdiu cunfirmat su chi pensaiamus,  est a nàrrere chi tenimus ligàmenes antigos cun sas terras nostras […]

Su barone Giosepe Manno

Su barone Manno: su primu intelletuale assimilatzionista sardu

-de Sarvadore Serra – B’at sardos chi, pro curpa de sos Savojas, ant pèrdidu sa vida o ant connotu sa presone o su disterru. B’at sardos chi, gràtzias a sos Savojas, ant àpidu unu cursus honorum a beru de importu. Est su casu de su barone Giosepe Manno. Issu fiat […]

Claudia Firino in unu retratu de Angelo Canu

Limba Sarda: su Pianu Triennale fantasma isparessidu dae 2 annos e mesu

S’assemblea diretiva de su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale nos at imbiadu custa risolutzione chi publicamus cun praghere. S’assessoradu regionale de s’  Istrutzione Pùblica  no at aprovadu in duos annos e mesu   su Pranu Triennale de sa limba sarda e como, in prus de su fatu de non tènnere un’istrumentu […]

Su mandarinu, sa limba comuna tzinesa

Su mandarinu, sa limba comuna tzinesa

-de Sarvadore Serra- Sa limba istandard tzinesa est connota fintzas comente mandarinu modernu istandard o mandarinu istandard. Li narant puru putonghua, guoyu o petzi mandarinu. Est s’ùnica limba ufitziale de Tzina e de Taiwan. Est una de sas bator limbas ufitziales de Singapore. Sa pronùntzia de s’istandard est basada in […]

Giuanne Batista Vico

Vico e s’influèntzia de sa filosofia sua in Tola e De Gioannis

-de Giuseppe Corronca – Cun su filòsofu napoletanu Gian Battista Vico (1668-1744) sa filosofia moderna tratat pro sa prima borta, in manera sistemàtica, su problema de su mundu istòricu , in sas istruturas suas e in sos significados suos. Vico est connòschidu mescamente pro una òpera de importu intitulada Scienza […]

Andrea Parodi, lunis 17 sunt deghe annos dae sa morte

Andrea Parodi, lunis 17 sunt deghe annos dae sa morte

-de Sarvadore Serra- Su 17 de santugaine de ocannu sunt deghe annos dae sa morte de Andrea Parodi, artista istimadu chi at innovadu in manera istraordinària su panorama musicale in limba sarda. Issu, fìgiu de unu lìgure e de una sarda, est nàschidu su 18 de trìulas de su 1955 […]

Pro un’alternativa natzionale (cun su sardu, in fines)

Pro un’alternativa natzionale (cun su sardu, in fines)

-de Giuseppe Pepe Coròngiu- No est una “mesa” polìtica traditzionale e ne mancu una alleàntzia eletorale. L’ant definida una “cunferèntzia aberta” in ue chie bolet traballare pro un’alternativa natzionale chi guvernet sa Sardigna lu podet fàghere. Est su messàgiu fundamentale de s’addòbiu, dedicadu a primìtzios pro s’imprenta ma chi posca […]

Bonàrcadu - Indicu pro sa Festa de su Sardu Ufitziale 2016

Bonàrcadu e s’immaginàriu de sas lèsbicas

Retzimus e publicamus cun praghere su testu de sa comunicatzione de s’artista Moju Manuli in sa Festa de sa Limba Sarda Ufitziale de Bonàrcadu 2016. Mi narant Moju Manuli e traballu cun sas artes bisuales cuntemporàneas, in particulare cun s’arte de istrada (street art). Apo istudiadu antropologia culturale, so feminista […]

Giagu Ledda: “La madre” de Gràssia Deledda in sardu

Giagu Ledda: “La madre” de Gràssia Deledda in sardu

-de Giagu Ledda- Sa Relata de Giagu Ledda a sa Festa de sa Limba Sarda Ufitziale de Bonàrcadu 2016 – Unu libru de importu mannu traduidu in sardu chi in su 1954, aiant fatu una pellìcula “Proibito”, dae sa cale amus postu calicuna màgine. S’ùrtimu traballu meu comente tradutore a su […]

Ma s’euskera una limba africana est?

Ma s’euskera una limba africana est?

-de Sarvadore Serra- Craridu su mistèriu de sa limba euskera? S’idioma de su Paisu Bascu imparentadu cun una limba africana est? Custa ipòtesi coragiuda l’at formulada un’istudiosu de s’Universidade Complutense de Madrid. Si narat Jaime Martín e, a pàrrere suo, su bascu tenet simigiàntzias meda cun su dogòn, chi si […]

Barbarossa incoronat a Barisone

Su Re de Sardigna Barisone e Nostra Sennora de Bonacatu

-de Mario Sanna – Relata de Màriu Antìogu Sanna a sa festa de su sardu ufitziale In sos primos annos de su sèculu XII, sa Sardigna fiat partzida in battor giuigados, guvernados dae banda de sos òmines de sa famìlia de sos Lacon. Sa famìlia de sos Lacon, fiat una […]

shared on wplocker.com