Torres a puntègiu prenu. Ko Juve, Tàtari bisat

Torres a puntègiu prenu. Ko Juve, Tàtari bisat

Sighit s’epopea de sa Torres in Sèrie C. Cun sa vitòria de oe s’iscuadra tataresa est in prima positzione a puntègiu prenu: ses partidas, ses vitòrias, 18 puntos. A como contra a sos turritanos ant pèrdidu Recanatese, Rimini, Olbia, Carrarese, Sestri Levante e Juventus Next Generation. Rispetadu duncas su versu de s’innu “la vittòria si sa, sempri nosthra sarà”, a su nessi finas a como. Emmo, su campionadu est galu longu e bi nde mancat prus de su dòpiu de sas giai giogadas pro finire su girone de andada ebbia, ma est legitimu a bisare e Tàtari tenet su diritu de lu fàghere. Nessi pro chi sos giogadores ruju-biaitos si nde sapant chi b’at una tzitade a costàgiu issoro, in su Vanni Sanna, in trasferta e in totue. Domìniga chi benit sa Torres at a giogare torra in domo sua cun un’aversàriu bene postu in classìfica: 11 puntos, diferèntzia retes a cuota 6 e una ebbia retzida. Semus faeddende de sa Lucchese frisca de vitòria contra a su Pineto, 3-0 giogada eris. Est duncas unu momentu istòricu su chi est bivende Tàtari e totu sos amantiosos de un’iscuadra chi bortas medas est bida in antìtesi ebbia cun s’àteru ruju-biaitu istòricu de Sardigna e chi imbetzes cheret èssere bida comente una realidade intreghende contributu a totu s’isport de sa natzione sarda. Sa Sef Torres naschet in Tàtari su mese de abrile de su 1903, 120 annos a como, presentende·si in cabudanni in su teatru Politeama ammustrende sos talentos suos. Ma Sef cheriat nàrrere Sotziedade de educatzione fìsica, e non de fùbalu ebbia. Una polisportiva diamus nàrrere oe, cun ginnàstica educativa, ginnàstica artìstica, atlètica lèbia e pesante, ischerma, podismu, nàdidu e canotàgiu (custas duas in Portu Turre) e, in fines, fùbalu. Sa de sa Torres est duncas un’istòria manna, sa prima iscuadra ruju-biaita chi como est sa prima iscuadra de Sèrie C. Si sa cosa sighit o mancu no lu podimus ischire. Ma como b’at de si nde gosare.

màuru piredda

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *