Torra a su Cuncordu?

Torra a su Cuncordu?

Cromias grogas che a sas ispainadas bene bene in sos Paisos catalanos, nùmene assonante a terra cun duas sìllabas de fàtzile impreu che a Sortu o Bildu in Euskal Herria. Torra est sa sigla noa chi dae carchi ora s’est acarende·si in su panorama de sa polìtica sarda e chi – a su chi paret – in die nòdida s’at a presentare mègius. «Torra si presentat a sa natzione sarda comente coordinamentu informale de sas fèminas e de sos òmines indipendentistas republicanos chi a su presente no aderint a movimentu o partidu polìticu organizadu». Paret una torrada a cando unos cantos giòvanos indipendentistas gheteint sos sèmenes de cussa esperièntzia connota comente “Su Cuncordu”. Ma si dae cussa esperièntzia est nàschida iRS, sos de Torra narant chi «non semus e non nos amus a trasformare in un’ennèsimu partidu. A s’imbesse, naschimus pro traballare a sa semplificatzione de s’oferta polìtica indipendentista; pro sa razionalizatzione de sas resursas e de sas fortzas a disponimentu; pro dare impèllida noa, plurale e dinàmica a s’atzione de sos republicanos sardos; pro ofèrrere a sa sotziedade sarda – in Sardigna e in su disterru – un’ocasione noa pro si reconnòschere in sas solutziones e in sas propostas indipendentistas». Su limbàgiu est su de iRS e su de ProgReS chi in s’ìnteri sunt cumpartzende in sa rete una lìtera h e un’isteddu birde conca a su 28 (màuru piredda).

Leave a comment

1 Comment

  1. Faet a ndhe ischire crachi cosa in prus de custa novidade?

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *