Tàtari e Casteddu càmbiant sìndigu

Tàtari e Casteddu càmbiant sìndigu

Sas eletziones amministrativas de sas dies 8 e 9 de làmpadas colados ant interessadu sa Sardigna puru. Sas capitales de su Cabu de Subra e su Cabu de Giosso ant elègidu unu sìndigu nou. Non ddo’at àpidu bisòngiu de isetare su segundu turnu eletorale giai chi sos binchidores sunt passados cun prus de sa metade de sos votos.

In Casteddu at bintu Massimo Zedda, chi at leadu su 60,29% de sas preferèntzias. S’aversàriu printzipale fiat Alessandra Zedda, chi s’et firmada a su 34,22%. Massimo Zedda rapresentat sa coalitzione de tzentrumanca mentras Alessandra Zedda fiat sa rapresentante de su tzentrudestra.

In sa de tres positziones est lòmpidu Giuseppe Farris, cun sa lista CiviCa24, cun su 3,60%. A coa Claudia Ortu, de Cagliari popolare-Alternativa di classe, lista de manca chi at leadu s’1%, e Emanuela Corda, de sa lista Alternativa, cun su 0,89%.

In Tàtari puru at bintu su tzentrumanca. Su candidadu binchidore est Giuseppe Mascia, cun su 51,08% de sas preferèntzias. Su segundu pro nùmeru de votos est istadu Nicola Lucchi, cun una coalitzione tzìvica de tzentrudestra, espressione de sa majoria de su sìndigu in essida Nanni Campus, chi Lucchi est istadu assessore.

Su tzentrudestra “ufitziale” imbetzes s’est firmadu a su 16,14% cun Gavino Mariotti, retore de s’Universidade.

Ateruna coalitzione tzìvica de tzentrumanca, ghiada dae s’ex magistradu Mariano Brianda, at leadu su 5,15%. Su de chimbe candidados fiat Giuseppe Palopoli, cun una lista tzìvica chi at leadu su 2,60%.

Massimo Zedda, de su 1976, est nàschidu comente polìticu in su PCI e est giai istadu sìndigu de Casteddu pro duos mandados, dae su 2011 a su 2019, cando s’est dimìtidu pro intrare in Cussìgiu Regionale.

Giuseppe Mascia, de sa leva de su 1975, est istadu cussigeri comunale in antis cun su M5S e a coa cun su PD, pro duas consiliaturas.

(gianni muroni)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *