Sos patimentos de unu giòvanu #28

Sos patimentos de unu giòvanu #28

“Sos patimentos de unu giòvanu” de Johann Wolfgang Goethe, òpera traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2015 (colletzione Àndalas).

3 de cabudanni
B’est die chi non cumprendo comente est chi un’àteru òmine l’istimat, comente siat possìbile chi issu la potzat amare, si deo, deo ebbia l’istimo gosi meda, e intendo custu sentidu forte e l’amo cun totu su chi est meu e non connosco e mancu isco e nudda àteru tèngio si no a issa ebbia.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *