S’intelligèntzia de Elias, sos sardos e sos friulanos.

S’intelligèntzia de Elias, sos sardos e sos friulanos.

de Salvatore Serra

Sas minorias linguìsticas si devent agiuare a pare. E duncas podet acuntèssere chi unu libru iscritu in sardu podet èssere de agiudu e de acunortu pro sos friulanos chi peleant pro sa limba issoro.

Semus faeddende de “S’intelligèntzia de Elias”,   su romanzu in sardu publicadu de reghente dae Pepe Coròngiu. S’autore est tzucadu a  Ùdine in ocasione de su   festival literàriu balorosu “Vicino Lontano” (“Probianu Larganu”). Issu at presentadu s’òpera  comente acuntèssida literària resessida  de impreu cuntemporàneu  de una limba minoritària  pro  una produtzione editoriale ‘normale’, chi at paradu fronte a sa proa  de sa crìtica ispetzializada, de su mercadu e de sos letores.

S’addòviu l’ant fatu in su Salone de su Pòpulu de Ùdine, cun sa  collaboratzione de s’ARLEF (Agentzia regionale de sa limba friulana) e de  s’assòtziu locale de sos  sardos residentes in Friuli Venezia Giulia, ghiadu dae Domìnigu Mannoni.

Est istadu un’eventu  dedicadu a sa literadura in limba minoritaria in Itàlia e in Europa (in una regione chi bantat sa presèntzia  de  3 limbas amparadas,  friulanu, islovenu e germànicu) moende dae s’òpera  chi est faghende arresonare  sos espertos de literadura  sarda: unu politziescu distòpicu ambientadu intre  su 2030 e su 2038 chi, cun unu contu chi ponet su letore in birbìlliu, resessit  a rapresentare sos temas prus caentes de sa situatzione sotziale e culturale de sa Sardigna, e in ue  s’autore nos ispantat pro s’impreu  modernu de sa limba, pro sas temàticas cuntemporàneas  e pro una letura fàtzile finas pro chie no est espertu.

S’attore Paolo Mutti nd’at lèghidu unos cantos bìculos  traduidos  in friulanu, cando chi  s’autore at arresonadu cun s’iscritore friulanu Gianluca Franco a pitzu de sas prospetivas  de sas  literaduras  minoritàrias, in foras de sos  ischemas oleogràficos  e de sos istereòtipos. Su dibàtidu l’at moderadu Gabriele Zanello,  professore universitàriu espertu in limbas minoritàrias.

 

Totu custu est acuntèssidu in sa  curnitza de una kermesse caraterizada dae addòvios, dibàtidos, arresonadas, cunferèntzias, letziones, leturas, mustras, ispetàculos  e projetziones chi ant ocupadu  pro 4 dies prenas  su tzentru istòricu de sa tzitade  e unos cantos palatzos galanos cun nùmenes de importu  de sa literadura  e publitzìstica italiana e  europea.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *