Sicagna in totue francu in Sardigna, comente mai?

Sicagna in totue francu in Sardigna, comente mai?

S’arta Itàlia est sufrende una sicagna manna, cun su Po chi est menguadu gasi meda chi in carchi giassu est pedra e prùere. Sa Sardigna fintzas si est dae meses chi non bidet unu gùtiu de abba, paret fora dae custu disacatu. Onni tantu carchi ratzionamentu de pagu tempus, ma est dae meda chi non si bidet un’apretu in sas resursas ìdricas de s’ìsula.

Custa situatzione naschet dae una riforma de su 2006 in ue si bogaiat poderiu de gestione a sos cunsòrtzios locales pro lu dare a un’ente ebbia, s’autoridade de batzinu, chi ammanìgiat totu sas risursas ìdricas e las partzit a sos cunsòrtzios e a sas comunas. In custa manera sa medida de sos livellos de s’abba in sa Sardigna intrea pertocat petzi a un’istitutzione chi si sapit si b’at carchi apretu, comente sunt sos lagos e comente programmare totu cantu. Su sistema funtzionat gasi bene chi los sunt istudiende in terramanna pro lu fàghere issos puru. Su problema mannu de sa Sardigna però abarrat cussu de batire s’abba in sas domos: sos tubos difatis sunt totus istampados, e si nd’isperdet prus de su mesu de sa chi tzucat.

Andende a dae in antis sa mudada climàtica su problema de sa sicagna podet devènnere una chistione sèria, e forsis nemmancu custa manera de l’iscaretzire l’at a isòrvere de a beru. Ma nessi custa borta sa Sardigna at fatu bene meda e podet megiorare, sarvende·si.

(redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *