Seguresa, funtzione noa de Whatsapp fintzas in sos iOS

Seguresa, funtzione noa de Whatsapp fintzas in sos iOS

Si s’annu coladu Whatsapp at introuidu un’agiudu a sas craes in Android, pro àere una manera de autenticatzione prus segura intrende·nche a s’app, como sos de Meta sunt pensende de lu fàghere fintzas pro sos chi tenent s’iPhone. Diat pàrrere chi cun s’ùrtima versione beta apant postu unu menu nou dedicadu a sa configuratzione de sistema de seguresa de sa passkey.

Non prus sa password traditzionale ebbia. In càmbiu suo su mètodu de atzessu movet dae su reconnoschimentu de sa cara o biomètricu. De custa manera, sende chi las amparat sa critografia avantzada, sas craes sunt prus pagu vulneràbiles. Gasi, pràticas comente su phishing via mail e su smishing via sms sunt prus pagu perigulosas.

Sa funtzione no est galu a disponimentu de totu sos utentes iOS, ma non b’at problema, ca una bia implementada at a èssere possìbile s’assòtziu cun s’Apple ID e cun atzessu semplificadu pro mèdiu de autenticatzione Face ID o Touch ID.

Sa nova est de de importu mannu pro totu sos chi punnant a livellos semper prus definidos in contu de privadesa e de seguresa: sa passkey, difatis, rapresentant unu potentziamentu de grandu valore pro s’aplicatzione messagìstica nòdida e prus chi no impreada peri su mundu. De su restu sas minetzas in contu de datos sunt semper creschende e duncas creschent fintzas sas netzessidades de sos impitadores.

Gianfranca Orunesu

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *