Saragat, presidente de ratza sarda

Saragat, presidente de ratza sarda

Su 29 de nadale de su 1964 giuraiat comente Presidente de sa Repùblica italiana Giuseppe Saragat. Elègidu sa die in antis, a pustis de su male de Antonio Segni, Saragat est abarradu in càrriga finas a su 29 de nadale de su 1971.

Esponente de sa sotzialdemocratzia, fiat nàschidu in Torinu in su 1898 dae babbu sardu e mama piemontesa.

Sa carriera polìtica dd’aiat cumintzada in su Partidu Sotzialista. Durante sa gherra aiat partetzipadu a sa Resistèntzia.

A pustis fiat intradu in su PSIUP e in fines aiat partetzipadu a sa nàschida de su Partidu Sotzialdemocràticu.

A pustis de s’esperièntzia in su Cuirinale est istadu presidente e segretàriu de su partidu. Est mortu in Roma in su 1988.

(redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *