Sa Macroregione de Sardigna, Còrsica, Baleares

Sa Macroregione de Sardigna, Còrsica, Baleares

Est essida sa   proposta de lege  n. 1 de sa   legisladura n. 17. L’at presentada in su Cussìgiu regionale su Grupu “Orizzonte Comune”, chi nde faghent parte Francu Cuccureddu, Lisandru Porcu, Sarvadore Cau e Larentu Cozzolino. Pertocat sa nàschida de sa Macroregione de Sardigna, Còrsica e Baleares. Si tratat, narant,  de su progetu prus de importu  pro dare una parte tzentrale (non geograficamente ebbia,  ma finas dae su puntu de bista  istitutzionale, polìticu e econòmicu) a sa Sardigna in su  Mediterràneu e in Europa. Unu mèdiu (chi sas istitutziones europeas l’ant prevìdidu dae su 2009  e l’ant giai postu in campu in bator àreas: Bàltica, Danubiana, Alpina e Adriàticu-jònica) pro parare fronte in manera istratègica a problemàticas  particulares de sos territòrios, chi interessant una pluralidade de regiones chi faghent parte de  Istados diferentes, in s’Unione Europea  e in foras de s’Unione Europea.

Sa  Sardigna podet, ponende·si de acordu cun Còrsica e Baleares, finas formende unu GECT (Grupu Europeu de Cooperatzione Territoriale), pònnere in campu unu disinnu chi rapresentet su ponte   intre sas duas rivas  de su Mediterràneu otzidentale: Ispagna,Frantza e Itàlia, in su continente europeu, Marocu, Algeria e Tunisia, in cussu africanu.

De seguru est unu caminu longu, ma sa punna est a cambiare sas cunditziones de s’Ìsula nostra, cun s’idea de istabilire  unu raportu astrintu e  diretu cun  sas istitutziones europeas e de afrontare totus in pare sos temas  de sa continuidade territoriale, de sa defensa de s’identidade  culturale, de sa  fiscalidade de profetu, de sa cooperatzione internatzionale, de sa   paghe.

S’idea giai est bella. A l’ant a aplicare in presse? Isperemus.

sa redatzione

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *