Sa limba italiana comuna

Sa limba italiana comuna

– de Salvatore Serra –

 

S’ italianu   est un’idioma romànicu. Est limba ufitziale  in Itàlia, in  Isvìtzera (in pare cun su tedescu, su frantzesu e su rumantsch), in   San Marino, in Tzitade de su Vaticanu   (cando chi  su  latinu est sa limba ufitziale  de sa  Santa Sede).     Est coufitziale in Islovènia  (in sas  bator comunas  litoràneas  de Ancarano, Capodistria, Isola d’Istria e Pirano )          e in  Croàtzia (in sa  regione istriana b’est  su  bilinguismu ufitziale  croatu- italianu;  s’italianu lu faeddat su bonu de sa populatzione , mancari su livellu de  tutela de sa minoria natzionale italiana càmbiet dae comuna a comuna).   In su tempus coladu at tentu status ufitziale  in Albania, Malta e Monaco, gasi comente in sas chi sunt istadas s’ Àfrica Orientale Italiana e s’ Àfrica Setentrionale Italiana. In Còrsica    est istadu ufitziale  finas a su  9 de maju de su  1859https://it.wikipedia.org/wiki/Corsica – cite_note-6 ,  cando in parte sua est intradu  su  frantzesu. Lu faeddant medas  disterrados in sas Amèricas e in  Austràlia.https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_language – cite_note-ethnologue.com-8   Est una de sas limbas ufitziales  de s’ Organizatzione pro sa  Seguresa e sa  Cooperatzione in Europa e una de sas limbas de traballu  de su  Cussìgiu de Europa.

In s’ Unione Europea b’at  65 milliones de faeddadores dae sa nàschida (13% de sa  populatzione UE) e lu faeddant comente segunda limba  14 milliones de tzitadinos UE (3%).https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_language – cite_note-europa2006-1 Si si contant sos paisos in foras de s’Unione Europea, su nùmeru totale de faeddadores  est a fùrriu de  85 milliones.https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_language – cite_note-Italian_language-3

S’italianu est sa limba de traballu printzipale de  sa Santa Sede, faghende a  lingua franca   in sa gerarchia eclesiàstica,  e est limba ufitziale  de su Òrdine Soveranu Militare  de Malta. Est connotu comente  su  limbàgiu de sa mùsica pro more de s’impreu suo  in sa  terminologia musicale e in s’ òpera. Tenet un’influèntzia manna in sa  artes e in su mercadu de sos benes de lussu.

S’italianu  l’at adotadu s’Istadu cun  s’unificatzione de Itàlia, a pustis chi pro sèculos fiat istadu unu limbàgiu literàriu de importu basadu in su  toscanu faeddadu mescamente  dae sa  classe arta de sa sotziedade fiorentina. S’isvilupu suo est istadu influentziadu finas  dae sos àteros limbàgios itàlicos e, mancari prus pagu, dae sos limbàgios germànicos de sos  invasores post-romanos. S’intrada in s’italianu  de paràulas cultas  leadas dae su latinu  est un’àtera forma de imprèstidu lessicale chi b’est istada pro mèdiu  de s’influèntzia  de su limbàgiu iscritu  e de su limbàgiu litùrgicu de sa  Crèsia. Dae s’Edade Mèdia  finas a su primu perìudu modernu su prus de sos faeddadores literados italianos connoschiant finas su latinu; e duncas adotaiant cun fatzilidade  paràulas latinas in s’iscritura issoro —e a bias in sos discursos issoro—in italianu.

Sas vocales   sunt sas segundas prus a curtzu a su latinu  a pustis de su  sardu.  A diferèntzia de su prus de sas àteras lìteras romànicas, s’italianu mantenet su contrastu intre cunsonantes longas e curtzas.https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_language – cite_note-16  Comente in su prus de sas limbas romànicas, s’ atzentu est importante.

S’italianu est una  limba romànica, e duncas protzedit dae su  latinu vulgare (sa forma faeddada  de su latinu non clàssicu).https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_language – cite_note-24 S’italianu istandard est basadu in su    toscanu, mescamente  su  dialetu fiorentinu, e duncas est una  limba ìtalu-dalmàtica, unu grupu chi nde faghent parte, in mesu de àteros su  sitzilianu e su   dalmàticu  chi como est estintu.

S’italianu est sa limba prus a curtzu a su latinu  in tèrmines de  vocabulàriu. Sa simigiàntzia lessicale est de su 89% cun su frantzesu, de su 88% cun su  catalanu, de su 85% cun su  sardu, de su 82% cun s’ ispagnolu  e su portughesu, de su 78% cun su retoromànicu, e de su 77% cun su  rumenu.

Dae un’istùdiu  chi at analizadu su gradu de diferentziatzione  de sa limbas romànicas  in cuumparatzione cun su latinu (ponende a cunfrontu sa  fonologia, s’ inflessione, su  discursu, sa  sintassi, su  vocabulàriu, e s’ intonatzione) resurtat chi, in mesu de sas limbas analizadas,  sa distàntzia intre s’italanu e su latinu est petzi prus arta de sa chi b’est  intre  su sardu e su latinu.https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_language – cite_note-28

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *