Renato Soru in Tàtari: paràulas in favore a sa LSC

Renato Soru in Tàtari: paràulas in favore a sa LSC

soru

Retzimus dae Clara Farina una testimonia de su chi at naradu Renato Soru in Tàtari custu mangianu. Isetende de cumprèndere mègius sa positzione de su giai presidente de sa regione amus detzisu de pùblicare su matessi seguros chi b’at àere sighida a coitu.

Custu mangianu in su circulu Enrico Berlinguer in tatari abboju cun Renato Soru, candidadu a sa segreteria de su PD. A su provocu subra su tema d es’identidade Soru at rispostu chi issu est sempre de acordu cun su programa de su 2004 chi at fatu isperare sardos meda in una Sardigna megius. At nadu chi no timit de faeddare de identidade mancari carchi intelletuale de su PD l’apat isconsigiadu de no impreare cussu tema perigulosu!!
Est de acordu cun sa limba comuna comente elementu de defensa de su sardu, chi comente s’italianu iscritu ponet de acordu unu napulitanu cun unu tuscanu sa limba comuna ponet de acordu unu bultzesu cun unu seddoresu.
No est de acordu cun su PD chi c’at bogadu su diretore de s’ufitziu de sa limba Pepe Corongiu e isperat chi torret a trabagliare pro sa limba sarda.
Medas sos temas tocados e totu de importu mannu! Bi l’at a faghere Soru a mudare su PD? eo bi chergio creer, eo creo chi emmo!

Dae su perfilu Facebook de Clara Farina

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *