Prèmiu Maria Carta, sa de 18 editziones.

Prèmiu Maria Carta, sa de 18 editziones.

Su prèmiu Maria Carta est lòmpidu ocannu a sa de degheoto editziones. Ideadu dae sa Fondazione Maria Carta, presèdida dae Leonardo Marras, est assignadu che a semper in sa bidda de Sìligo.

Su reconnoschimentu de ocannu at a andare, domìniga 6 de cabudanni, a Beppe Dettori, a Ambra Pintore, a su Circolo Culturale Sardo “Maria Carta” de Bergamo e a Antonello Fadda.

Dettori, istintinesu, a pustis de annos passados in s’indùstria musicale in Milanu, est torradu a Sardigna in ue s’est fatu intèrprete de sa traditzione musicale isulana, siat comente boghe de sos Tazenda siat comente solista. In custos ùrtimos tempos, paris cun s’arpista Raoul Moretti, est presentende su progetu Incanto rituale, dedicadu pròpiu a Maria Carta.

Ambra Pintore, presentadora televisiva, impignada a fàghere a connòschere su patrimòniu musicale sardu, at cumintzadu issa puru una carriera de intèrprete musicale e teatrale.

A su tzìrculu bergamascu, chi giughet su nùmene de sa cantadora silighesa, andat su reconnoschimentu pro s’atividade culturale fata in sa tzitade lombarda, in ue est unu puntu de riferimentu pro totu sos sardos chi istant in ie.

A prus de sa parte musicale, e culturale prus in generale, su prèmiu Maria Carta andat finas a esponentes de su mundu imprenditoriale. Su binchidore de s’editzione de ocannu est Antonello Fadda, titulare de sa dita Character de Tàtari, chi si òcupat de imprenta digitale e cartellonìstica.

Sa manifestatzione est arrichida dae sa presèntzia de àteros artistas. Ant a partetzipare sa cantadora casteddaja Gabriella Cambarau, su grupu itiresu Niera, su sonete de Pierpaolo Vacca e su duu Fantafolk, Andrea Pisu (launeddas) e Vanni Masala (sonete).

Prevista puru sa presèntzia de Jimmy Ghione, presonàgiu connotu pro sa presèntzia in sa televisione cummertziale natzionale.

A presentare sa manifestatzione, prevista a sas 17,30 in sa pratza intitulada a Maria Carta, ant a èssere Giacomo Serreli e Mauro Orrù. Sa direta televisiva est garantida dae s’emitente Videolina.

(gianni muroni)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *