Prèmiu Emilio Lussu in Casteddu

Prèmiu Emilio Lussu in Casteddu

Dae sa prima die a su 6 de santugaine in Casteddu, in sa sala cunferèntzias de s’Hotel Regina Margherita, ddo’at a èssere sa de 6 editziones de su prèmiu Emilio Lussu.

Su momentu tzentrale at a èssere rapresentadu dae unu seminàriu, lòmpidu a su de tres annos, dedicadu a su polìticu sardista, chi at a ocupare sa die de domìniga 4.

Sa sèrie de interventos at a èssere coordinada dae Gian Giacomo Ortu. Ant a faeddare Luisa Marinho Antunes, de s’Universidade de Madeira, Giovanna Granata, de s’Universidade de Casteddu, Giuseppe Caboni, de s’Istituto Emilio e Joyce Lussu, Micheli Pinna, diretore de s’Istitutu Bellieni, Daniela Marcheschi, presidente de su comitadu iscientìficu Festival Premio Emilio Lussu, Alberto Cabboi, diretore de su sistema museale de Armungia e Silvia Tomasi, peritu de arte.

Ma giai sa prima die de sa manifestatzione, sa giòbia, Lussu at a èssere protagonista, cun sa presentatzione de Il bombardamento notturno, un’iscritu abarradu inèditu finas a su 2019 e publicadu dae sas Edizioni Henry Beyle.

Ogna die sunt previstas presentatziones de libros e pellìculas. Intre sas òperas in programma Guareschi a strisce. Le strip di Giovannino Guareschi per il Bertoldo e La Stampa (1936-1943), sas vignetas figuradas dae su babbu de Don Camillo pro su setimanale umorìsticu e pro su cuotidianu piemontesu.

A intro de sa manifestatzione ant a èssere premiados, sàbadu 3, sos binchidores de su cuncursu Poesia e narrativa (èdita e inèdita) e de sa setzione Fumetti, illustrazioni e bozzetti.

Sa die in antis, chenàbura 2, imbetzes, at a retirare su reconnoschimentu a sa carriera su sonadore e iscritore Santino Spinelli.

Su prèmiu Emiliu Lussu est organizadu dae s’assòtziu Alambicco e tenet su patrotzìniu de sa Càmera de sos Deputados e sos cuntributos de sa comuna de Casteddu e de sa Regione Autònoma de Sardigna.

(gianni muroni)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *