Nortasuna, s’identidade de sos bascos

Nortasuna, s’identidade de sos bascos

– de Salvatore Serra –

Su traballu de tradutzione  est fundamentale in sa polìtica linguìstica de sas limbas minorizadas, ca servit a las cunfrontare cun sos àteros idiomas e agiuat  a bìnchere sa diglossia.

Àteras bortas apo postu in custu giassu tradutziones in sardu dae su catalanu, dae s’ispagnolu, dae s’inglesu. Custa borta pòngio sa tradutzione de sa cantzone in euskera “Nortsasuna” (“Identidade”) de su grupu bascu “Kaleko Urdangak”. Ais a notare comente custa limba est diferente meda dae totu sos àteros idiomas.

NORTASUNA  – IDENTIDADE

Nire lehen pausoak amonaren baserian

 • Sos primos passos meos in su dominàriu de giaja

Zelai eder bat, bi zuaitz, lokatza eta baloi zahar bat. Hura jokua!

 • Unu campu galanu, duos àrbores, ludu e una botza betza. Ite ispàssiu!

Amonaren baserrian

 • In su dominàriu de giaja

Katu eta oilei segika

 • Ponende infatu a gatos e puddas

Eta errieta segidan

 • E deretu su fele

Belar tzarrak batzen

 • Collende erba mala

Udako egun berroetan

 • In sas dies caentes de s’istiu

Ikastolan hasi eta…

 • Cumintzare in s’ikastola e…

Bizitza kalean

 • Sa vida in su camimu

Mundu berria nire aurrean

 • Su mundu nou in dae in antis meu

Autoak, kale estuak, beste eszenatoki bat, bat batean

 • Màchinas, caminos astrintos, un’àteru issenàriu, totu in unu

Etxe txiki batean sartu eta moldatu beharra

 • A andare a istare in una domo minore e a si dèpere adatare

Jende arrotza ezagutu

 • A connòschere gente mai bida

Kultura talka

 • Cuntierra de culturas

Nigan sinistuz, bizitzan  aurrera

 • Creende in mene matessi, a in antis in sa vida

Baserri  eta kale  daramatzat odolean

 • Su dominàriu e su caminu los tèngio in su sàmbene

Mundu zahar bat  oroimenean

 • Unu mundu betzu in s’ammentu

Egin dezagun  aurrera, ahaztu gabe izan ginena

 • Andamus a aintis, sena ismentigare su chi semus istados

Ez digute lapurtuko nortasuna

 • Non nos ant a furare s’identidade

Baserri eta kale, gure nortasuna

 • Su dominàriu e su caminu, s’identidade nostra

Ligàmenes:

https://www.youtube.com/watch?v=JQ8j4QI55kc

https://www.facebook.com/KalekoUrdangak/

https://open.spotify.com/artist/1d1tTkZdvo4zTDW7ymxRf0

https://music.apple.com/it/album/kaleko-urdangak-4anai-ep/1384556233

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.