Maria Purìssima pro dogma e devotzione populare

Maria Purìssima pro dogma e devotzione populare

Cun sa bulla pontifìtzia Ineffabilis Deus, s’8 de nadale de su 1854 su papa Piu IX at proclamadu su dogma de s’Immaculada Cuntzetzione.

A pustis de belle duos millènnios de disputas teològicas sa Crèsia at dadu un’ufitzialidade a su sentimentu populare de sos fideles chi giai cunsideraiant sa Mama de Deus nàschida sena de pecadu originale.

Giai in su 865 Pascàsiu Radbertu aiat afirmadu ca Maria fiat istada cuntzepida sena de pecadu. Durante sos sèculos sa discussione fiat istada isvilupada dae àteros teòlogos che a Santu Anselmu De Canterbury, su dischente suo Eadmeru, Santu Bernardu de Clairvaux e Santu Tomas de Aquino.

A perfetzionare custa elaboratzione teològica però est istadu Duns Scoto, su Doctor Subtilis iscozzesu, mortu in su 1308.

Giai in su 1848 Piu IX aiat istituidu una cummissione teològica pro discùtere su tema e s’annu in fatu cun s’entzìclica Ubi primum aiat pedidu unu pàrrere a totu sos pìscamos.

In su 1854 s’ùrtimu passu. Dae issara s’8 de nadale est duncas sa die de sa Gloriosa.

(redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.