Isposòriu de sàmbene #18

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

Aposentu biancu cun arcos e muros grussos. A destra e a manca iscalinas biancas. Arcu mannu in fundu e muru de su matessi colore. In terra at a èssere biancu lughende etotu. Custu aposentu simpre at a tènnere unu sentidu monumentale de crèsia. Non ddo’at a àere umbras, colore de chinisu, nemmancu pro sa prospetiva. Duas Pitzocas bestidas in colore biaitu sunt isbolighende un’atzola ruja.

Pitzoca I

Atzola, atzoledda

nar’ite cheres?

Pitzoca II

B idru de pabiros

frores a beste.

Nàscher’a sas bator,

mort’a sas deghe.

D eo filu de lana,

cadena in sos pees

e nodu chi prendet

làuru de fele.

Pipia (Cantende)

B ida sa coja?

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *