Huntza, mùsica in limba euskera

Huntza, mùsica in limba euskera

– de Salvatore Serra –

Sa produtzione musicale in sas limbas de minoria est unu mèdiu poderosu pro las amparare e las afortire.

Oe bos faeddo de Huntza, unu grupu musicale bascu  fundadu in su 2014.

Su tèrmine  “huntza” chi li dat su nùmene  est una paràula in limba euskera  chi cheret nàrrere “edra”. Su grupu s’est formadu in  Bilbao,  ma sos chi nde faghent parte benint dae tzitades diferentes de sa  Guipúzcoa.

Sa prima essida in pùblicu est istada  s’8 de martzu  de su 2016, cando ant presentadu sa cantzone   “Harro gaude”, “Semus fieros”. In su mese de santandria de su matessi annu  ant bogadu a campu sa  cantzone e su vìdeu “Aldapan gora”, “Artziende in su petorru””, chi at tentu una resessida manna. A cumintzos de su  2018 “Aldapan gora” est divènnidu su vìdeu musicale in limba euskera prus bidu in  YouTube,  cun  5,7 milliones  de visualizatziones.

In su  2017 ant fatu  s’album digitale “Lumak”, “Prumas”,  cun duas cantzones, “Zer izan”, “Ite est a tènnere”,  e “Elurretan”, “In su nie”. Su chi ant balangiadu l’ant dadu  a s’Assòtziu de babbos e mamas  de sos pitzinnos de  oncologia.

Su 13 de  santadria de su  2018 ant presentadu in sa ràdiu de Euskal Telebista, in pare cun su vìdeu musicale, sa cobertedda  de su segundu album issoro  intituladu “Xilema, acumpangiadu  dae su sìngulu “Lasai, lasai”, “Abbarra sèri*”.

In su 2020 aiant programadu  unu giru  in Europa, ma sa pandemia los at fatos arressare.

In su  2021 ant collaboradu cun mùsicos internatzionales, in mesu de sos cales  sos  catalanos Doctor Prats (“Haizeak” , “Bentos”) e Lildami (“Si vols”, “Si cheres”) e sa messicana Julieta Venegas (“17:21”) . Sos discos sìngulos ant antetzipadu  s’essida  de s’album nou “Ezin ezer espero”, “No mi podo isetare nudda” in su mese de santandria de su matessi annu.

Custa est sa formatzione de su grupu:

  • Josune Arakistain Salas, boghe  e trikitixa
  • Uxue Amonarriz Zubiondo, boghe e pandero
  • Aitor Huizi Izagirre, violinu
  • Aitzol Eskisabel Ruiz, chiterra elètrica e acùstica
  • Inhar Eskisabel Ruiz, bassu
  • Peru Altube Kazalis, bateria

E custu est su testu de “Buruz behera”, “A conca a giosso”, dae s’album “Xilema”; apo postu, versu cun versu, su testu in euskera e sa tradutzione in sardu.

Batzutan azkar doa berez geldi dagoena

A bortas andat in presse su chi in sesi est firmu

Dena desberdina da nor bere arabera

Totu est diferente  cunforma a cadaunu

Ba al dakizu zer forma duen munduak…buruz behera?

A l’ischis ite forma tenet su mundu… a conca a giosso?

Ikusi nahi badezu desberdin

Si cheres bìdere in manera diferente

Sentitu nahi badezu, desegin

Si lu cheres intèndere, iscontza·lu

Tzoriak buruan, hankak airean

Pugiones in conca, ancas in àera

Igo nahi badezu nere gainean

Àrtzia, si cheres, in subra meu

Itsasoa zeru da eta zerua itsaso

Su mare est chelu e su chelu mare

Seia bederatzia  izan daiteke akaso

Si podet dare chi su ses  siat su noe

Egi berrien bila biziko gera buruz behera

Amus a vìvere chirchende veridades noas conca  a giosso

Ligàmenes:

https://www.youtube.com/watch?v=-oYevoMY2TM

https://www.youtube.com/watch?v=LRaeakNECr8

https://www.youtube.com/watch?v=sT-AZAtVbiw

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *