Gure Esku, sunt sos tzitadinos chi detzident

Gure Esku, sunt sos tzitadinos chi detzident

“Gure Esku” (“In sas manos nostras”) est unu movimentu de tzitadinos bascos  chi traballant pro s’autodeterminatzione e punnant a detzìdere cun unu referendum de su venidore polìticu  de su logu issoro, in unu cuntestu de libertade e normalidade democràtica.

S’assòtziu est nàschidu in sa bidda de  Idiazabal, Gipuzkoa, comente isvilupu de s’initziativa  “Nazioen Mundua” (“Mundu de sas Natziones”). Su movimentu s’est ispartu in pagu tempus dae Idiazabal a totu su Paisu Bascu.  Castiade, a custu propòsitu, su documentàriu “Gazta zati bat” (“Una perra  de casu”): www.gaztazatibat.eu

Sa data de nàschida est s’8 de làmpadas de su 2013. In su giru de un’annu  s’idea de fàghere  una cadena umana longa longa est lòmpida a cumprimentu.  Su movimentu at fatu sa manifestatzione in sa base de custos tres printzìpios:

1.Nois semus una natzione

2.Nois tenimus su deretu de detzìdere

3.Est su tempus de sos tzitadinos

Gure Esku, dae semper entidade autònoma e autofinantziada,  dae pagu at postu in andare una campagna de adesiones, cun  sa finalidade  de afortire sas dinàmicas de atzione. S’idea est semper cussa:  a leare detzisiones  est in sas manos nostras, sos tzitadinos. Faghide a manera chi custu siat possìbile!

Ligàmene: https://gureesku.eus/en/whats-gure-esku/

(sa redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *