Fùbalu, sa natzionale sarda in Còrsica su mese de maju

Fùbalu, sa natzionale sarda in Còrsica su mese de maju

Sa natzionale sarda de fùbalu, ghiada dae mister Vittorio Pusceddu, at a leare parte a su torneu internatzionale Corsica Cup in programma dae su 22 a su 25 de su mese de maju de ocannu intre Porto Vecchio e Bastia, in s’ìsula sorre. Est cosa chi at fatu ischire sas dies coladas sa Fins, sa Federatzione isport natzionale sardu, a pustis de àere retzidu s’invitu ufitziale dae sa Corsica Football Association.

In prus de sos atletas nostros e de sos padronos de domo, a su torneu b’ant a leare parte fintzas sa natzionale sitziliana e sa de Saint-Martin. Su formadu de su torneu at a èssere su de s’eliminatzione direta cun duas semifinales e duas finales. Bator disafios in totu, duncas.

Cuntentu mannu Gabrielli Cossu, presidente de sa Fins: “Custu eventu at a èssere una mustra internatzionale de grandu importu e a tretu de afortire totu su movimentu de su fùbalu sardu. A pustis de sa gara in Terranoa contra a sa Còrsica, su 2019, e sa partida in trasferta in Sitzìlia, su 2022, non bìdimus s’ora de torrare a giogare pro mantènnere in artu su nùmene de sa Sardigna”.

“Sa essida a Còrsica, in unu gara a bator de valore tècnicu aici mannu, est un’oportunidade chi amus còllidu cun cuntentesa manna – at agiuntu Stefania Campus, presidente de sa Natzionale Sarda -. Totu s’iscuadra tècnica, comintzende dae s’allenadore Pusceddu, est giai traballende pro preparare in sa mègius manera custu impignu. Semus seguros chi at a èssere un’ocasione ùnica pro fàghere connòschere a livellu internatzionale s’ìsula nostra”.

Su calendàriu cumpletu de sa manifestatzione previdit duas semifinales e duas finales. Su 22 de maju a sas sete de sero in Porto Vecchio (istàdiu Claude Papi) s’ant a disafiare pròpiu Còrsica e Sardigna. S’incras (matessi logu e matessi ora) at a tocare a Sitzìlia e Saint-Martin. Sas duas chi perdent ant a giogare su 25 in Bastia (istàdiu Armand Cesari) a sas 5.30 de merie pro sa conchista de sa de tres positziones. A sas 8 de sero, semper de su 25, sa finalissima intre sas duas binchidoras de sas semifinales.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *