Fùbalu, Cagliari suferente. Ko in Bèrgamu e ogros a su Milan

Fùbalu, Cagliari suferente. Ko in Bèrgamu e ogros a su Milan

S’est ponende male pro su Cagliari. Oe est lòmpida sa de tres derrotas in chimbe garas de custu campionadu 2023/24 de sa màssima sèrie de fùbalu. A pustis de su parègiu in biancu in Torinu, una prima proa chi lassaiat isperos bonos pro sos disafios in fatu, sos casteddajos de mister Ranieri ant connotu duos KO: su primu in domo contra a s’Inter (0-2) e s’àteru in Bologna (2-1), custu cun medas crìticas a su portieri Radunovic pro una pàpera determinante. Su parègiu cun s’Udinese (chi l’at garantidu unu segundu puntu) pariat serrende sa parèntesi in ruju, ma oe non b’at àpidu istòria cun s’Atalanta, in Bèrgamu. A su de 33 minutos b’at pensadu s’atalantinu Lookman cun atzione comintzada dae Koopmeiners. S’àtera rete a su de 77 cun su croatu Pasalic. Bonas sas paradas de Radunovic chi at evitadu unu resurtadu peus. A su presente est in penùrtima positzione cun cussos duos puntos ebbia mentovados e petzi cun s’Empoli chi est a zeru e cun una diferèntzia de retes peus de 8 de sa sos casteddajos. «Deo – at naradu Ranieri – a sos pitzocos lis pedo de gherrare e de dare totu su chi tenent. Si posca perdimus a su nessi semus seguros de no àere lassadu nudda in caminu e de nche torrare a domo sena oriolos. Oe non b’at de nos disisperare meda, contra a nois bi fiat un’Atalanta in possa e de vàllia. In su segundu tempus b’amus proadu ma non fiat cosa bastante. Ischimus chi tocat a sufrire, connoschimus su calendàriu e traballamus die cun die, partida cun partida». Sa chida ch’intrat s’impèigu nou contra a sa segunda in classìfica, su Milan. S’apuntamentu est pro mèrcuris e nudda nos podet nàrrere in antìtzipu chi sos nostros torrent a pèrdere. Connoschimus a Ranieri e tocalt a li dare cunfiàntzia. Su campionadu est galu longu e su Cagliari no est sa prima bia chi mustrat sas capatzidades suas de artziare sa conca.

Màuru Piredda

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *