Donna Berta #73

Donna Berta #73

“Donna Berta” de Leopoldo Clarín Alas, òpera traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2012 (colletzione Àndalas).

In carrera de Tetuán, in unu cugione de unu ripostìlliu, in unu sostre, fiat abarradu unu gatu, chi fiat sena nùmene, chi fiat istadu ditzosu in Susacasa, sorigadore e botànicu, amigu de sas mariposas e de sas dormidas in s’umbra de matas seculares. Ismentigadu dae totu su mundu, morta sa mere, su gatu fiat bìvidu paritzas dies iscudende·si a su muru, e a coa fiat mortu che a su conte Ugolino24, ma sena mancu un’ossu malu de rosigare; intendende sos sòrighes in sas soledades de sos sostres de acanta, ma sena pòdere allenare su fàmene mancu cun una preda.

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *