Die Internatzionale de sa Limba Materna, atu polìticu de sa Corona de Logu.

Die Internatzionale de sa Limba Materna, atu polìticu de sa Corona de Logu.

Dae sa  Corona  de  Logu,  assemblea  de  sos amministradores locales indipendentistas de Sardigna, retzimus e publicamus.   

Su  21  de  frèargiu  de  cada  annu  est  pro voluntade  de  sas  Natziones  Unidas,  de  su 1999,  sa  “Die  internatzionale  de  sa  limba mama”.  Custa  die  est  istada  seberada  dae s’Onu  in  ammentu  de  su  21  frèargiu  1952, cando  medas  istudiantes  de  s’Universidade de  Dacca  sunt  bènnidos  ochidos  de  sas fortzas  de  s’ordine  pakistanas  mentras manifestaiant  pro  su  reconnoschimentu  de sa  limba  issoro,  su  bengalesu,  comente  a limba  ufitziale  de  su  Pakistàn.

Sa  Corona  de  Logu,  assemblea  de  sos amministradores locales indipendentistas de Sardigna,  in  custa  die  proponet  unu  atu polìticu  a  sos  sòtzios  suos.  Cunsìderat  difatis prioritàriu  promòvere  s’impreu  de  su  sardu, limba  mama  nostra,  in  onni  ocasione  e,  in antis  de  totu,  in  sas  amministratziones pùblicas,  chi  acumprint unu ruolu de ghia pro sas  pròpias  comunidades.   Sa  Corona  de  Logu  proponet  s’adotzione  in Cussìgiu  Comunale  de  una  motzione  pro  sa promotzione de su bilinguismu e s’impreu de su  sardu  in  cada  Comunu.

A  motzione aprovada:   1)  su  Presidente  de  su  Cussìgiu Comunale  s’impinnat  a  faeddare  in sardu  a  s’inghitzu  de  onnia  reunione de  su Cussìgiu  Comunale;   2)  sa  Giunta  Comunale  s’impinnat,  pro su mèdiu  chi  cunsiderat  prus oportunu   (cunventzione  cun  sas  Universidades, ativatzione  de  Isportellos  Linguìsticos, àteru),  a  publicare  in  s’albu  pretòriu istitutzionale  sas  delìberas  de  sa  Giunta e  de  su  Cussìgiu  in  limba  sarda  e  in limba  italiana; 3)  su  Cussìgiu  Comunale  pregunta  a  sos traballadores  de  su  Comunu  de faeddare  in  sardu  cun  sos  tzitadinos  e cun  sos  collegas  de  s’ente  locale. Sa  Corona  de  Logu  frunit  a  sos  sòtzios  suos su  modellu  de  tale  motzione,  de  sa  delìbera de  Giunta  Comunale  pro  s’adotzione  de  sa limba  sarda  in  sos  ufìtzios  comunales  (puntu 3)  e  de  una cunventzione cun s’Universidade pro  sa  tradutzione  in  sardu  de  sas  delìberas munitzipales  (puntu  2).

Sa  motzione  est  istada  presentada  in  sos Cussìgios  Comunales  de  Bauladu,  Gàiru, Macumere,  Mòguru,  Aristanis,  Pabillonis, Samugheo,  Iscanu,  Serramanna,  Serrenti, Simaghis,  Terraba,  Ùssara  Manna  e Biddanoa de Forru.   Sa  Corona  de  Logu  si  augurat  chi  in  su benidore  semper  prus  Comunus  sardos  si impinnent  pro  s’impreu  de  sa  limba  sarda  in sos ufìtzios comunales, in atos amministrativos  e  in  atòbios  ufitziales, contribuinde  gai  a  sa  crèschida  de  una cussèntzia  natzionale  sarda  in  su  populu  in sas  istituziones  de  s’ìsula.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *