De Sardenya a Califòrnia, est essidu su segundu discu de Adrià Mor

De Sardenya a Califòrnia, est essidu su segundu discu de Adrià Mor

«Bolia chi su tìtulu rifleteret is immàgines chi m’ant acumpangiadu durante sa tràmuda in Istados Unidos, e chi unint su Mediterràneu e sa Califòrnia». Est cun custas paràulas chi su cantautore catalanu Adrià Mor est presentende s’essida de su discu nou suo De Sardenya a Califòrnia.

Registradu in sos istùdios Roble Factory, in su sartu de s’Alighera, s’album tenet deghe cantzones e lu podimus ascurtare pro intreu in rete. Aìamus giai intesu a comintzu de làmpadas su primu sìngulu Non bido s’ora in collaboratzione cun sa cantante burteina Elisa Carta. Como est sa borta de intèndere su traballu intreu chi, sighende sa filosofia de s’artista, est fintzas issu ricu de partetzipatziones. In elencu, pro nàrrere, b’amus s’aligheresa Eleonora Peana in Beni cun me, segundu sìngulu, e sa lleidatana Meritxell Gené in Llua, est a nàrrere mandronia in aligheresu.

E gasi àteras bi nd’at de persones chi acumpàngiant a Adrià Mor in custu biàgiu. Torrende a Beni cun me, sa cantzone l’amus connota cando fiat sa sigla de su programma rai omònimu in contu de limbas de Sardigna. Como l’at torrada a registrare cun unu vìdeu chi nos contat su fràigu de su discu e in ue si torrat gràtzias a totu sos collaboradores: «Is mùsicasnarat su cantautore –, sa consulèntzia linguìstica, is illustratziones, s’impaginatzione… Totu is collaboratziones sunt istadas voluntàrias, in su chi podet èssere interpretadu isceti comente un’atu de generosidade e de amore pro is lìnguas e is culturas minetzadas».

Torrada a registrare finamentas Sarda i trista de su primu discu Lo somrís de la magrana de bator annos a como: «Si podet intèndere immoe in sardu (Sarda e trista) e in inglesu (Sad and Sardinian), gràtzias a is iscientes de s’universidade de sa Califòrnia» in ue Adrià Mor est professore. Pro su chi pertocat sa distributzione, su cantautore catalanu tenet semper sa matessi idea de non s’afidare a sas prataformas de «tecnocapitalismu musicale»: «Sa mùsica mea si podet agatare in prataformas comente PeerTube, su FunkWhale de su colletivu Anartist, e si podet sighire in Mastodon e Telegram».

Gianfranca Orunesu

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *