Cumportamentos tòssicos in internet

Cumportamentos tòssicos in internet

Sas retzas sotziales  càmbiant cun sos annos, ma su cumportamentu tòssicu  abbarrat. Un’istùdiu nou  publicadu in Nature assebertat unos cantos cumportamentos pro cumprèndere mègius in ue cumintzat e in ue agabbat  sa tossitzidade in lìnia. Custu istùdiu analizat prus  de 500 milliones de publicatziones, messàgios  e arresonadas in oto prataformas in su cursu de 34 annos.

Su resurtadu est chi sa tossitzidade  est ligada mescamente  a sos umanos e non resurtat in manera ispetzìfica  comente resurtadu de sas retzas.

Sas prataformas analizadas sunt Facebook, Gab, Reddit, Telegram, Twitter, YouTube, Usenet (forum creadu in su 1979) e Voat (un’agregadore de noas de sos Istados Unidos). Sos autores ant definidu  sa tossitzidade comente “unu cummentu grusseri, irrespetosu o irresonàbile chi podet fàghere a manera chi calicunu abbandonet un’ arresonada”.

Un’àtera novidade de custu istùdiu, chi andat contra a su chi a su sòlitu  si pensat  de sas retzas,   est chi sa tossitzidade  no assustat sos impitadores.   In àteras paràulas, su cumportamentu de s’impitadore in arresonadas tòssicas e non  tòssicas tenet belle sos matessi ischemas  in tèrmines de partetzipatzione.

In s’istùdiu b’at àpidu problemas a agatare datos comente si tocat chi agiuent a distìnghere cale cumportamentu est umanu e cale est ingendradu dae su disinnu  de sa retza e de sos algoritmos suos famados.  Semper e cando, custa iscoberta podet agiuare a fàghere a manera chi sas prataformas tratent sa moderatzione de sos cuntenutos in manera diferente e sedatzent mègius su cuntenutu tòssicu pro chi custos cumportamentos umanos supravivant prus pagu.

(sa redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *