Cafè Tettamanzi, in Nùgoro, locale istòricu de Itàlia

Cafè Tettamanzi, in Nùgoro, locale istòricu de Itàlia

                                         de Salvatore Serra

 

Su Cafè Tettamanzi   est unu locale istòricu de Nùgoro, fundadu in su 1875, chi s’agatat in su Cursu Garibaldi. L’aiat abertu s’ebanista piemontesu Antonio Tettamanzi, chi fiat acudidu a  Nùgoro pro traballare in su parapetus de linna de su coru de sa Catedrale noa.

  In intro, sa bòveda est ingalanida  dae sos istucos originales fatos dae Tettamanzi e in sas pinnas de muru bi sunt galu unos cantos ispigros de època. Unu tempus bi fiat finas unu biliardu, su primu de sa bidda, fatu semper dae Tettamanzi.

Su locale, chi intre s’800 e su 900 bi andaiant cada die   Bustianu Satta e sos àteros intelletuales de s’“Atene Sarda”,  l’ant descritu   Sarvadore Satta in   “Sa die de su Giudìtziu” («… sa de Tettamanzi, àteru  continentale, ma de su cale non  b’at àteru ammentu si no in su nùmene de su cafè, a pee pranu. Fiat unu cafè galanu, cun salas minores acostagiadas dae divanos rujos, comente, francu su rispetu, sos cafès de Venezia») e dae Gràssia Deledda, fitiana dae su 1880 a su 1899, inCosima” («… in sa  Bia Majore b’est su cafè cun sas ghennas cun sos bidros e, in intro, sos ispigros  e sos divanos, àtera meravìgia de Còsima»).

Dae semper  su locale est unu logu de addòviu de nugoresos  e de biagiadores che a  Antonio Nani, un’iscritore de passagiu chi in s’istiu de su 1892  nd’at faeddadu ispantadu in su diàriu de biàgiu “Nella Sardegna Settentrionale.

In su 2017, cun su decretu n. 119 de su 12/10/2017, sa Cummissione regionale de su  MiBACT at reconnotu su locale “Antico Caffè Tettamanzi” comente bene de interessu culturale istòricu artìsticu. Su cafè faghet parte fnas de sos locales istòricos de Itàlia.  

 

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *