Boghes de fèmina in Tàtari

Boghes de fèmina in Tàtari

Sa Cooperativa Teatro e/o Musica, cun sa diretzione artìstica de Stefano Mancini, organizat, dae su 13 a su 29 de santandria, in su teatru Verdi de Tàtari, Voci di donna.

Sas boghes feminiles chi s’ant a esibire in sa tzitade turritana, cun cumintzu semper a sas noe de sero, sunt sas de Ambra Pintore, de Elisa Carta, de Tosca e de Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava, chi si presentant in triu.

Su primu ispetàculu, sàbadu 13, est Terre del ritorno, in ue Ambra Pintore cantat in sardu, sitzilianu, pulliesu e àteras limbas puru, resumende in custu modu sas orìgines e sas esperièntzias suas.

Su 20 tocat a Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava, chi cun Cantautrici proponent unu misturu de jazz e ritmos africanos e sudamericanos. Sas tres artistas, pro more de custa esperièntzia paris, ant giai cumpostu e fatu essire una cantzone, Segnali universali.

Su 27 si sighit cun Elisa Carta. Formada in sa mùsica jazz e cubana e ispetzializada in cantu modernu in Parigi, at publicadu unu discu, S’incontru, chi dat finas su nùmene a s’ispetàculu suo. Partende dae sa traditzione musicale sarda tocat finas àteros repertòrios, cumintzende dae sos chi ddis sunt prus familiares.

Su 29 sa manifestatzione acabbat cun Tosca e Morabeza in teatro. Morabeza est s’ùrtimu discu de sa cantadora, essidu in su 2020 e binchidore de duas targas Tenco, comente mègius intèrprete e mègius cantzone, Ho amato tutto.

Est unu biàgiu intre sas mùsicas de Frantza, Brasile, Portogallu e Àfrica, massimamente Cabu Birde, dae in ue sa paràula morabeza, chi inditat una forma particulare de nostalgia, benit.

Voci di donna tenet sos cuntributos de su Ministèriu de sa Cultura, de sa Regione Autònoma de Sardigna e de sa Fondazione di Sardegna.

Sos billetes costant 10 èuros, francu su de Tosca, chi est a 18 èuros. S’abbonamentu a totu sos ispetàculos benit 30 èuros.

(gianni muroni)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *