Assandira, s'ùrtimu filmi de Salvatore Mereu

Assandira, s'ùrtimu filmi de Salvatore Mereu

A oto annos dae sa partetzipatzione cun Bellas Mariposas, ispiradu a su romanzu omònimu de Sergio Atzeni, Salvatore Mereu est torradu a su Festival de Arte Tzinematogràfica de Venezia, cumintzadu su 2 e finidu su 12 de cabudanni, lòmpidu ocannu a sa de setantasete editziones, cun una pellìcula foras de cuncursu.

Su regista durgalesu at leadu custa borta puru, che a issara, comente puntu de partèntzia unu romanzu, Assandira, de Giulio Angioni, publicadu dae s’editore Sellerio in su 2004.

Custu est su de bator longumetràgios de Mereu, a pustis de Ballo a tre passi, de su 2003, chi dd’at fatu bìnchere su David di Donatello comente mègius regista esordiente, Sonetàula, de su 2008, e Bellas Mariposas, mentuadu in antis.

Est su contu de Costantino Saru e de s’agriturismu suo, mutidu pròpiu Assandira, e de su cuntrastu intre traditzione e modernidade. Cuntrastu a intro de sa sotziedade sarda e de sa famìllia de sos protagonistas.

Pro su ruolu printzipale su regista at seberadu a Gavino Ledda, chi aiat bogadu fama in su 1975 cun su libru Padre padrone.

In sa parte de su fìgiu Mario ddo’est s’atore Marco Zucca e in su de sa nura Anna König. S’intèrprete tedesca, bida dae pagu in sa serie televisiva Dark, est Greta, chi cumbinchet a Mario, e a su sogru, a fàghere de su cuile un’ispètzia de atratzione pro turistas.

Su filmi, chi si nch’istèsiat aizu dae sa fonte romanzesca pro carchi particulare, pro nàrrere sa natzionalidade de sa fèmina, danesa pro Angioni e tedesca pro Mereu, est una riflessione amarga e tràgica subra de s’identidade sarda de oe e de cantu siat traballosu, a bortas, pro sos sardos mantènnere s’essèntzia issoro e a su matessi tempus bìvere in su presente.

Assandira, in programmatzione in custas dies in tzìnema, est una coprodutzione Viacolvento, de Salvatore Mereu e Elisabetta Soddu, e Rai Cinema. Est distribuidu dae sa Lucky Red.

(gianni muroni)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *