Abba, allerta groga finas a sas 24 de su 21

Abba, allerta groga finas a sas 24 de su 21

Allerta groga finas a sas 24 de cras. Est sa chi at annuntziadu, proroghende·la, sa Protetzione tzivile in contu de arriscu idrogeològicu e idràulicu in Sardigna. In su mentre bi l’est sighende a pròere, mescamente in su nugoresu. Acustu merie su comunu de Durgali nche fiat giai a sos 100 millìmetros de abba pròida. Du mègioru a cras nche li dat. «Pro domìniga su 21 sas pretzipitatziones ant a èssere dae ispartas a difùndidas, fintzas cun tràgios de temporada isulada cun cumulados prosu prus moderados. Prevìdidu un’allenamentu de sos fenòmenos in intro de sa die».
redatzione

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *