21 de trìulas, nàschida de su Santu Ufìtziu

21 de trìulas, nàschida de su Santu Ufìtziu

Su 21 de trìulas de su 1542 su Papa Pàule III aiat istituidu, cun sa bulla Licet ab initio, sa Sacra Congregatio Romanae et universalis inquisitionis seu Sancti Officii. Naschiat in custu modu un’ufìtziu de s’Incuisitzione universale, cun giurisditzione in totu sa Crèsia Catòlica.

Sa nàschida de su Santu Ufìtziu romanu faghiat parte de s’istrategia de cuntenimentu e gherra a s’eresia protestante, nàschida in su 1517 cun su para agostinianu Martin Lutero.

Semper Pàule III aiat cunvocadu, in su 1545, su Cuntzìliu de Trento, fundamentu de sa Contrariforma.

S’istitutu incuisitoriale esistiat giai dae sèculos, dae su de dòighi in particulare, cando fiat nàschidu pro fàghere fronte a sas eresias càtara e valdesa.

Su logu in ue prus aiat tentu fortza fiat istadu s’Ispagna, terra de sa Riconchista

In su 1965, cun Papa Pàule VI, su Santu Ufìtziu est cambiadu in Cungregatzione pro sa Dotrina de sa Fide.

(redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.