Sa metamòrfosi #21

Sa metamòrfosi #21

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“Custu est calicunu dae sa butega» nargeit issu e belle belle si sicheit in s’ìnteri chi sas farrancheddas suas ballaiant galu prus lestras. Pro unu momentu non s’intendeit nudda.”

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *