Sa metamòrfosi #17

Sa metamòrfosi #17

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“Nche sunt giai sas sete,» nargeit a su tzocheddu nou de s’isvèllia «sas sete e b’est galu custa nèula.» E isteit firmu unu tretu alenende a lèbiu, comente esseret isetende chi su mudìmene ebbia nche l’aeret torradu a sas cosas de fitianu.”

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *