Eja, rivista pro sos chi istimant sa limba nostra

Eja cun  Pusceddu

“Eja” est torra in campu pro totu sos chi istimant sa limba nostra. Papiros, sa  sotziedade editoriale ghiada dae Diegu Corràine,  at publicadu su nùmeru 16 de de custa  rivista iscrita totu in sardu, chi faeddat de limbas, natziones, culturas. S’intervista de custu nùmeru est a Larentu Pusceddu, romanzieri famadu in limba sarda, chi nos contat de una literadura chi oe nch’est giai manna.

Ànghelu Canu,  Lisandru Beccu, Màuru Piredda, binchidores de su prèmiu Pintore de giornalismu in sardu, nos faeddant imbetzes de “Tempus de turismu ambientale”, de “Turistas in fundu de terra” e de “Sas prospetivas de sa natzione curda”, cando chi Giagu Ledda  nos avertet de su problema de sa diabete  in Sardigna. Chie l’agradat sa literadura internatzionale si podet lèghere un’artìculu subra   de “Su labirintu de sas olias”, tradutzione in sardu  de  “El laberinto de las aceitunas”, de s’iscritore catalanu Eduardo Mendoza, cuidada dae Gianfranco Pinna e publicada dae Papiros in sa sèrie SenaLàcanas”.

Semper in tema de literadura internatzionale, interessante s’artìculu subra de su cuncursu de tradutzione in sardu “Limbas in Ponte”, chi l’at bintu Sara Firinu. Chie s’interessat de pastoriu, in càmbiu,  podet lèghere  “Limba biaita: càusas e mèdios”, de  Banne Sio. E àteras cosas medas b’at  in custa rivista sestada in sa mègius manera, chi alligrat  sos ogros cun disinnos geniosos, fotografias galanas e un’acostiamentu agradessidu de colores.

Sena contare s’utilidade   didàtica de custa publicatzione, chi a beru mèritat de nche la pònnere in totu sas bibliotecas  e de l’impitare in  totu sas iscolas.

 

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*