Bìculos de literadura #10 (Domo de Jordi)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Domo de Jordi” de Antoni Arca
publicada dae NOR in su 2017 (colletzione Isteddos).

 

Sa die in fatu Giovanni Dellafrancesca l’andat a pigare a mangianu chitzo, a sas ùndighi. A su sòlitu, però, Jordi non si nde pesat in antis de mesudie sa una. Cando est girende unu filmi petzi, si nde pesat in antis de sas oto. Su cosmopolita apòlide li narat a si sabunare sa cara, a si pònnere carchi cosa indossu e a nde falare, chi in su portu los sunt isetende dae meda. Salva e Cele (Célestine Marie) sunt giai in màchina dae meda e como ant a èssere in diretzione de Parigi.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*