Bìculos de filosofia #21 (Sos vantos de su machine)

Sèberos de Sarvadore Serra
leados dae s’òpera Sos vantos de su machine (Stultitiae laus)
de Eràsimu de Ròterdam traduida in sardu dae Albino Pau
e publicada dae Condaghes in su 2009.

Ma b’at àteros, vetzos mescamente, chi s’agradu prus mannu issoro est su bumbu e, pro lis dare sa numenata chi lis annat sutzeta, sunt prus viitores chi non feminàglios.

Ma jeo lasso creder a àteros chi una rebota in uve non b’at fèminas potat esser cosa de remeju.

Pro contu meu est securu chi peruna rebota potet aer resessita vona, si bi mancat su connintzu de su machine. Gai est! E si non b’at chie ponet a rider contanne brullas, veras o fartzas chi sient, tanno cramemas a un’allichinu, macari lu pachemas, e mancanne custu, chirchemas a unu macu, a un’iscassatu chi chin sas befes suas nche catzet s’amargura de s’annutzu de sa rebota.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*