11.08.1998: Lombardini si ochiet a manu sua belle in pùblicu

Acadessiat a dies de oe. S’11 de su mese de austu 1998

Su suitzìdiu “pùbblicu” de su magistradu Luigi Lombardini. 

S”11 de su mese de austu de su 1998 si nde tiraiat sa vida a manu sua su giùighe Luigi Lombardini. In su palatzu de giustìtzia in Casteddu, pustis unu porrogu drammàticu ghiadu dae Gian Carlo Caselli, capu de sa procura de Palermo e cumpetente pro sos protzedimentos disciplinares, su chi fiat cussideradu s’espertu nùmeru unu de secuestros in Sardigna, si nche fiat inserradu in s’ufìtziu suo e brusiadu cun unu corpu de pistola a conca. S’imputu a càrrigu suo fiat cussu de una gestione illegale de un’istrutura cuada anti secuestros. S’inchesta fiat mòvida dae unos cantos acadessimentos de su secuestru de Silvia Melis.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*