Bìculos de literadura #16 (Tilda de Reni, atora)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Tilda de Reni, atora” de Antonio Corsarcata publicada dae NOR in su 2014 (colletzione Isteddos).

Wiene mi faeddaiat a cussa manera, comente chi m’esseret ascurtadu de a beru. Fiat sa prima borta in vida mia chi unu cristianu mi daiat contu. Pro cussu l’apo naradu chi emmo. E dae sa liberatzione a sighire no apo àpidu àteru nudda in conca. Si nono non nche fia torradu a inoghe, mi nche fia abarradu in ie. In Renània. Cun sas bacas. E cun Gertrud.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*