Ùrtimos àrticulos

Cras, Tzentru Servìtzios Losa, addòviu de Sardos

Cras, Tzentru Servìtzios Losa, addòviu de Sardos

Est cunvocada pro cras  domìniga  8 de santugaine  s’assemblea de sos sòtzios, simpatizantes e aspirantes iscritos de s’assòtziu Sardos, fundadu petzi pagos meses a como cun sa punna decrarada de dare unu logu fìsicu de cunfrontu  a chie cheret pònnere in campu ideas noas e modernas  de guvernu sòtziu-culturale-econòmicu de […]

S’EFTA, organizatzione alternativa a s’Unione Europea

S’EFTA, organizatzione alternativa a s’Unione Europea

de Sarvadore Serra S’ EFTA est un’assòtziu de Istados. Custa sigla cheret nàrrere “European Free Trade Association” (Assòtziu Europeu pro su cumèrtziu lìberu).  Sos membros atuales sunt  sa Repùblica de Islanda, su Printzipadu de Liechtenstein,  su Rennu de Norvègia, sa Cunfederatzione Elvètica.  Est nàschida  su 3 de maju  de su […]

Identidade culturale e linguìstica, fundamentu de sa natzionalidade.

Identidade culturale e linguìstica, fundamentu de sa natzionalidade.

de Pepe Coròngiu Sos ùrtimos eventos  in Catalugna ant bogadu a craru pro medas, beridades chi pro nois pagos amantiosos fiant iscontadas. Sa fortza manna de su pòpulu catalanu est fundada in subra de un’identidade forte fata de una limba comuna e de una memòria istòrica. Un’educatzione sighida de iscolas e […]

Cras in Mandas presentant su libru de Frantziscu Casula subra de sos biagiadores istràngios in Sardigna

Cras in Mandas presentant su libru de Frantziscu Casula subra de sos biagiadores istràngios in Sardigna

 S’at a presentare in Mandas su 6 de Santuaini libru de Frantziscu Casula “I viaggiatori italiani e stranieri in Sardegna” (Alfa Editrice-2015). S’òpera cuntenit sa testimonia de 37 personàgios (18 italianos e 19 istràngios: tedescos, frantzesos, inglesos) chi bìsitant sa Sardigna (francu sos primos duos chi si nde faeddat in […]

selfp

Siamajore e s’autodeterminatzione de sas élites (ma sena limba)

de Pepe Coròngiu S’àtera die  fia lìberu (cosa rara) e mi nche so andadu curre curre a Siamajore. In sa bidda a canta de Aristanis, sa Comuna aiat organizadu unu cunvegnu chi pariat galanu subra ‘Sas bias de s’inidipendèntzia e s’autonomia. Visiones a cunfrontu’. Relatores de primore e apretu mannu […]

Puigdemont: mediatzione internatzionale, ma sena cunditziones.

Puigdemont: mediatzione internatzionale, ma sena cunditziones.

de Sarvadore Serra Su Presidente de sa Generalitat, Carles Puigdemont, at annuntziadu custu merie, in una cunferèntzia cun sos giornalistas, chi su guvernu at a chircare  sa mediatzione internatzionale pro torrare a sa normalidade internatzionale, a pustis de sas violatziones  de sos deretos fundamentales  chi bi sunt istadas eris. ‘Su mamentu […]

Indipendèntzia de Catalugna e espertos internatzionales

Indipendèntzia de Catalugna e espertos internatzionales

de Sarvadore Serra Un’istùdiu internatzionale subra de su deretu a s’autodeterminatzione  fatu dae unos cantos professores de deretu internatzionale  dat resone a sa positzione  de  su guvernu catalanu  pro su chi pertocat sa legitimidade  chi sas leges internatzionales  cunferint a sas aspiratziones catalanas. Custu raportu, chi s’incàrrigu de lu fàghere […]

Syntax II, pro minimare sos interventos de cardiochirurgia

Syntax II, pro minimare sos interventos de cardiochirurgia

  de Sarvadore Serra Un’istrategia noa de tratamentu percutàneu –colende in sa pedde- permitit de minimare su nùmeru de interventos chirùrgicos pro sos malàidos de coro. Est su chi resurtat dae un’istùdiu presentadu in s’ùrtimu Cungressu Europeu de Cardiologia fatu in Bartzellona. Cunforma a su chi b’at iscritu in unu […]

Limba sarda, nono dae Bonàrcadu a su Testu Únicu nou

Limba sarda, nono dae Bonàrcadu a su Testu Únicu nou

“Si su Testu Únicu chi nd’est arresonende sa Segunda Cummissione Cultura de  su Cussìgiu Regionale andat a in antis b’at a àere  atziones  de protesta democràtica fortes a beru”. Est su messàgiu chi benit dae s’assemblea regionale de sos espertos  e apassionados linguìsticos de su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale […]

Sos temas de sa Festa de sa Limba Ufitziale de Bonàrcadu

Sos temas de sa Festa de sa Limba Ufitziale de Bonàrcadu

  Sa chistione feminile de sa limba, sa crisi de s’editoria in sardu e sa contrariedade a su testu ùnicu nou chi su Cussìgiu Regionale est amaniende  in contu de polìtica linguìstica. Sunt custos sos temas de sa de bator editziones  de sa “Festa de sa Limba Ufitziale” chi b’est […]

EPSON DSC picture

“Sa vida cuada”, romanzu galanu de Jubanne Piga

de Sarvadore Serra Unu contu suspesu intre Nùgoro e Roma. Un’òmine in pelea, astrintu intre sas suferèntzias de unu frade malàidu e sas lusingas de un’amore segretu. Bartolu Deinu, pro totus “Mentifine”, est su protagonista turmentadu de su romanzu “Sa vida cuada”, s’ùrtimu traballu de s’iscritore nugoresu Jubanne Piga. Su […]

shared on wplocker.com