Literadura

24.09.2012 –  Morit Zuanne Frantziscu Pintore. Un’intervista de su 2008 pro l’ammentare

24.09.2012 –  Morit Zuanne Frantziscu Pintore. Un’intervista de su 2008 pro l’ammentare

Su 24 de su mese de cabudanni 2012 morgeit su biadu de Zuanne Frantziscu Pintore. Intelletuale natzionale, giornalista, iscritore at lassadu rastros de sabidoria e de cultura in segus de sa vida sua. Publicamus inoghe un’intervista de su 2008, fata dae sistòricu  blog Diariulimba (su primu in limba sarda de […]

Pepinu Mereu, tonaresu, poeta innovadore in tempos de crisi.

Pepinu Mereu, tonaresu, poeta innovadore in tempos de crisi.

– de Sarvadore Serra –   Intre s’agabbu de s’800 e su cumintzu de su 900 sa Sardigna at connotu tempos malos a beru. A pustis chi, in su 1887, est cumintzada sa “gherra de sas tarifas” cun sa Frantza, s’economia nostra est andada dae male in peus, ca non […]

Maria Carta, cantadora de Sardigna, connota in totu su mundu

Maria Carta, cantadora de Sardigna, connota in totu su mundu

– de Sarvadore Serra –        Maria Carta  (nàschida in Sìligo su 24 de làmpadas de su 1934, morta in Roma su 22 de capudanni de su 1994) cheret ammentada ca est istada sa cantadora prus famada de sa mùsica traditzionale sarda; ma est istada fintzas atora de […]

Andrea Parodi, cantadore mannu in limba sarda, boghe de incantu

Andrea Parodi, cantadore mannu in limba sarda, boghe de incantu

– de Sarvadore Serra –     Andrea Parodi, est istadu un’ artista chi at innovadu in manera istraordinària su panorama musicale in limba sarda. Issu, fìgiu de unu lìgure e de una sarda, fiat nàschidu su 18 de trìulas de su 1955 in  Portu Turre, in ue aiat leadu […]

Sarvadore Satta nugoresu, giurista e iscritore

Sarvadore Satta nugoresu, giurista e iscritore

– de Sarvadore Serra –     Sarvadore Satta (Nùgoro, 9 de austu de su  1902 – Roma, 19 de abrile de su  1975) est istadu  unu de sos mègius  giuristas e unu de sos mègius  iscritores de s’Istadu italianu. Fiat s’ùrtimu fìgiu de su notaju nugoresu  Sarvadore  Giuanne Pàule […]

Bìculos de literadura #30 (Max Havelaar)

Bìculos de literadura #30 (Max Havelaar)

sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera Max Havelaar: est a nàrrere “Sas astas de su cafè de sa Cumpangia de Cummèrtziu olandesa” de Multatuli (Eduard Douwes Dekker) traduida in sardu dae Antiogu Cappai Cadeddu e publicada dae Condaghes in su 2014. Deo l’apo naradu chi Sjaalman podiat bènnere a […]

Bìculos de literadura #29 (Max Havelaar)

Bìculos de literadura #29 (Max Havelaar)

sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera Max Havelaar: est a nàrrere “Sas astas de su cafè de sa Cumpangia de Cummèrtziu olandesa” de Multatuli (Eduard Douwes Dekker) traduida in sardu dae Antiogu Cappai Cadeddu e publicada dae Condaghes in su 2014. Apo tzocheddadu e est essida una fèmina o […]

Bìculos de literadura #28 (Max Havelaar)

Bìculos de literadura #28 (Max Havelaar)

sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera Max Havelaar: est a nàrrere “Sas astas de su cafè de sa Cumpangia de Cummèrtziu olandesa” de Multatuli (Eduard Douwes Dekker) traduida in sardu dae Antiogu Cappai Cadeddu e publicada dae Condaghes in su 2014. Ma aìgiu Stern at cumintzadu su traballu suo, […]

Sa poesia in limba sarda de Montanaru

Sa poesia in limba sarda de Montanaru

-de Sarvadore Serra-       Antiogu Giosepe Casula, mègius connotu comente  Montanaru (Dèsulu, 1878 – Dèsulu,  1957), est unu de sos mègius poetas in limba sarda. Fìgiu de unu butegheri, at istudiadu fintzas a sos 16 annos, in antis  in  Casteddu e a pustis in su collègiu  de Lanusè. […]

Bìculos de literadura #27 (Max Havelaar)

Bìculos de literadura #27 (Max Havelaar)

sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera Max Havelaar: est a nàrrere “Sas astas de su cafè de sa Cumpangia de Cummèrtziu olandesa” de Multatuli (Eduard Douwes Dekker) traduida in sardu dae Antiogu Cappai Cadeddu e publicada dae Condaghes in su 2014. Tando apo faeddadu de su pianu meu cun […]

Bìculos de literadura #26 (Max Havelaar)

Bìculos de literadura #26 (Max Havelaar)

sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera Max Havelaar: est a nàrrere “Sas astas de su cafè de sa Cumpangia de Cummèrtziu olandesa” de Multatuli (Eduard Douwes Dekker) traduida in sardu dae Antiogu Cappai Cadeddu e publicada dae Condaghes in su 2014. E duncas deo fia galu una pariga de […]