Su carrabusu, pro innetare e limpiare sa Sardigna

Su Carrabusu, Geotrupes stercorarius, (scarabeo stercorario in italianu). Est s’immàgine isseberada dae Autodeterminatzione, formatzione polìtica de àrea indipendentista chi si presentat in sas eletziones istatales de su 4 de martzu. Unu simbulismu chi s’ispirat, in antis de totu,  a sa manera sua de campare. Su carrabusu est un’animale chi innetat s’ambiente. Su chi leat lu carrat cun pelea e determinu finas a sa tana sua e lu trasformat, ponende·bi in intro un’ou suo e generende duncas una vida noa. Unu sìmbulu forte, su carrabusu, chi in su disignu propostu nd’ammentat deretu un’àteru,   istimadu dae s’immaginàriu de totu sos sardos: sa bandera de sos bator moros. Su carrabusu est su cumplessu de sos signos de s’istòria nostra: sa diosa Tanit, sa pròtome taurina, sos sìmbulos de s’arte nostra monumentale. Su sìmbulu nostru est unu chircu abertu ma bardadu dae s’iscrita “AUTODETERMINATZIONE”, su logu de sa rinàschida e de sa trasformatzione, dae ue moet e a ue torrat su carrabusu (Autodeterminatzione). Su caràtere impreadu pro su nùmene, lineare e sòlidu, cumponet una paràula ùnica in ue su colore ruju de sa “N” afòrtiat su tèrmine Natzione e lu declinat a significadu de puntu de arrivu e a su matessi tempus de pòpulu chi conchistat cussèntzia prena de sese.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*