Custu sàbadu, addòviu de Sardos in Calamosca, Casteddu

Un’àteru apuntamentu pro s’assòtziu  polìticu-culturale Sardos. In Casteddu, in su giassu ammaghiadore de Calamosca, in s’albergu chi tenet su matessi nùmene, sàbadu su 4 de santandria, dae sas deghe mancu unu cuartu a sa  una, b’at un’addòviu de iscritos e amantiosos, abertu, semper e cando, a totus, cun su tìtulu “Ideas noas de Sardigna acaradas”. Sos temas chi si lis ant  a dare prus cara  ant a èssere s’urbanìstica, sa sanidade, sos trasportos, sa lege eletorale, ma fintzas sa rapresentàntzia feminile. S’istèrrida la faghet  su presidente Alberto Filippini.  Sa coordinadora est Simona Coròngiu. B’at relatziones de Giovanni Dore (Continuidade territoriale: su caminu nou de sighire), Paolo Porcella (Sanidade e malàidos: su patu a aguantat?), Laura Cadeddu (Urbanìstica e isvilupu, unu caminu modernu), Elena Secci ( Sas fèminas  e sa rapresentàntzia negada). Serrat sos traballos su  giornalista Anthony Muroni,  cun un’interventu cun su tìtulu “Un’àtera  idea de Sardigna”. S’assòtziu Sardos, mancari siat nàschidu dae pagu, est giai ativu meda:  s’8 de santugaine at organizadu in  Abbasanta un’assemblea regionale chi b’ant leadu parte unas  300 pessones;  in cabudanni at ammaniadu in Casteddu su cuntzertu ambientalista Mama Sardigna; e  b’at àpidu leadas de positzione pùblicas  fintzas in contu de lege urbanìstica  e  insinnamentu de istòria sarda in iscola.

 

 

 

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*

shared on wplocker.com