Ùrtimos àrticulos

Su CSU a su Cussìgiu de Europa

Su CSU a su Cussìgiu de Europa

Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, una de sas organizatziones prus rapresentativas de su movimentu in favore de sa limba sarda, at iscritu in sas dies coladas una lìtera a su segretàriu generale de su Cussìgiu de Europa Thorbjørn Jagland, torrende a pedire una leada de positzione de su Comitadu […]

S’Istitutu de Istùdios Catalanos

S’Istitutu de Istùdios Catalanos

de Sarvadore Serra S’Institut d’Estudis Catalans (Istitutu de Istùdios Catalanos) est un’ istitutzione acadèmica, sientìfica e culturale chi tenet comente finalidade sa chirca sientìfica in totu su chi pertocat sa cultura catalana. Custu ente s’artìculat in setziones diferentes, chi sa prima est s’Istòricu-Archeològica, ma chi sa prus connota est sa […]

Sa poesia in limba sarda de Pintor Sìrigu

Sa poesia in limba sarda de Pintor Sìrigu

de Sarvadore Serra Politicamente, Efis Pintor Sìrigu est istadu unu traitore: in antis at leadu parte, in su 1794, a sa dispatzada de sos piemontesos; pustis est coladu a s’ala de su re e, in su 1796, est istadu protagonista de sa repressione brutale de Bono. In su matessi tempus, […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 21,1-11]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 21,1-11]

Cando fiant acanta de Gerusalemme e lòmpidos a probe de Bètfage, a bia de su monte de is Olias, Gesùs aiat mandadu a duos discìpulos suos, narende.ddis: «Andade a su bidditzolu a in antis a bois e luego ais a agatare una burrica, ligada, e cun issa unu puddedru. Isorvede.los […]

Sa crèschida manna de sos dispositivos mòbiles

Sa crèschida manna de sos dispositivos mòbiles

de Sarvadore Serra Steve Jobs l’aiat naradu: sos dispositivos mòbiles ant a bìnchere sos elaboradores personale. Issu aiat impreadu custu tèrmine: “era post-EP”. E como b’est istadu su surpassu: b’at  prus dispositivos Android in su mundu chi no aparatos Windows. Cunforma a sos datos de StatCounter, Android est lòmpidu a […]

Su Yiddish, sa limba de sos ebreos Ashkenazi

Su Yiddish, sa limba de sos ebreos Ashkenazi

de Sarvadore Serra Su Yiddish est sa limba istòrica de sos ebreos Ashkenazi  . Custu idioma est nàschidu in su sèculu IX in s’ Europa Tzentrale: tenet una base germànica cun elements leados dae s’ ebràicu e dae s’ aramàicu, e fintzas dae sas limbas islavas, cun arrastos de limbas […]

Evangèliu segundu Giuanne [G 11, 1-45]

Evangèliu segundu Giuanne [G 11, 1-45]

In cussu tempus, is sorres de Làzaru aiant mandadu gente a nàrrere a Gesùs: «Acò, su Sennore, su chi amas malàidu est». Posca àere intèndidu custu, Gesùs aiat naradu: «Custa maladia no at batire a sa morte, ma servit pro glorificare a Deus, de manera chi, pro mèdiu de custa, […]

limba sarda comuna e Soru

Ortografia LSC: sa chistione de sas dòpias, tz e atzentu gràficu (10)

In s’ortografia de sa Limba Sarda Comuna s’iscrient simples, a prus chi dòpias, petzi is cunsonantes b/bb, d/dd, l/ll, m/mm, n/nn, r/rr, s/ss. Pro un’impreu pràticu tocat a si nde regordare chi sunt cuddas presentes in sa frase Lana Sarda-Babbu Mama. Sa chistione de sa dòpia “b”, pro s’evolutzione chi […]

Don Baignu Pes, poeta in gadduresu

Don Baignu Pes, poeta in gadduresu

de Sarvadore Serra Don Baignu Pes est istadu su mègius poeta in gadduresu  de su sèculu XVIII. E galu oe, in su millènniu nou,  est connotu e istimadu meda. Nàschidu in su 1724 in Tèmpiu, s’est fatu preìderu ca disigiaiat una vida  sena anneos,  e at campadu sena pensamentos fintzas […]

Ortografia de sa LSC: una forma gràfica ebbia, sa paragògica e àteras solutziones (9)

Ortografia de sa LSC: una forma gràfica ebbia, sa paragògica e àteras solutziones (9)

Pro iscrìere in sa norma ufitziale de su sardu tocat a rispetare sa costàntzia morfològica de is paràulas (in sa parte issoro initziale, mesana e finale), a manera indipendente dae is mudaduras fonosintàticas, est a nàrrere chi càpitant pro influèntzia de s’aspetu fonèticu de sa paràula/cunsonante anteposta o imbeniente. Pro […]

Limba Sarda Comuna: comente comintzare a l’iscrìere (8)

Limba Sarda Comuna: comente comintzare a l’iscrìere (8)

Sa norma iscrita de referèntzia de sa Limba Sarda Comuna est ispirada a un’ortografia cun critèrios orgànicos e chi pintat unu sistema aguarnissadu a prou. S’isfrutat a manera positiva, cando est possìbile e ùtile, sa pratichesa de s’iscritura achirida regularizende s’iscritura traditzionale de su sardu a manera coerente cun is […]

shared on wplocker.com